Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про народні художні промисли від 21.06.2001 № 2547-III ЗУ Про народні художні промисли - Закони України 2014

Про народні художні промислиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

народний художній промисел - творча та виробнича діяльність, метою якої є створення художніх виробів...


Статья 2. Законодавство України про народні художні промисли 

Законодавство України про народні художні промисли базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність...


Статья 3. Суб'єкти народних художніх промислів 

Суб'єктами народних художніх промислів є фізичні та юридичні (усіх форм власності) особи, які здійснюють свою діяльність у галузі народних художніх промислів. 


Статья 4. Державна політика в галузі народних художніх промислів 

Основою державної політики в галузі народних художніх промислів є забезпечення правових, організаційних та економічних умов для охорони, відродження, збереження і розвитку народних художніх...


Статья 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сферах культури та мистецтв щодо народних художніх промислів 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв щодо народних художніх промислів належать: 

...


Статья 6. Повноваження Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо народних художніх промислів 

Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень охороняють права та законні інтереси суб'єктів...


Статья 7. Осередки народних художніх промислів 

Осередки народних художніх промислів визначаються рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв за поданням місцевих...


Статья 8. Статус майстра народних художніх промислів 

Майстер народних художніх промислів здійснює свою діяльність на умовах трудового договору (контракту) чи цивільно-правового договору з підприємством народних художніх промислів або працює...


Статья 9. Статус підприємств народних художніх промислів 

Підприємства народних художніх промислів - це підприємства, у випуску товарів і послуг яких вироби народних художніх промислів становлять не менш як 60 відсотків загальної вартості товарів і...


Статья 10. Фінансування діяльності суб'єктів народних художніх промислів 

Фінансування діяльності суб'єктів народних художніх промислів здійснюється за рахунок власних, благодійних коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

...


Статья 12. Віднесення виробів до виробів народних художніх промислів 

Віднесення виробів до виробів народних художніх промислів здійснюється у порядку, визначеному законодавством на основі типових зразків виробів народних художніх промислів та унікальних виробів...


Статья 13. Віднесення виробів народних художніх промислів до Музейного фонду України 

Вироби народних художніх промислів незалежно від їх виду, місця створення і власника, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають віднесенню до Музейного фонду...


Статья 14. Особливості обліку, зберігання та використання виробів народних художніх промислів 

Типові зразки виробів народних художніх промислів та унікальні вироби народних художніх промислів підлягають обліку. Порядок їх обліку, зберігання та використання визначається центральним...


Статья 15. Міжнародне співробітництво у галузі народних художніх промислів 

Суб'єкти народних художніх промислів можуть встановлювати міжнародні зв'язки та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства. 


Статья 16. Відповідальність за порушення законодавства України про народні художні промисли 

Особи, винні в порушенні законодавства України про народні художні промисли, несуть відповідальність згідно з законом. 


Статья 17. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що...