Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні - Закони України 2014

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні



Статья 1. Визначення термінів і понять 

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні: 

бездокументарна форма цінного паперу - здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права...


Статья 2. Структура Національної депозитарної системи 

1. Національна депозитарна система складається з двох рівнів. 

Нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних...


Статья 3. Законодавство про Національну депозитарну систему 

Законодавство про Національну депозитарну систему складається із цього Закону та інших законодавчих актів України. 


Статья 4. Форми випуску цінних паперів 

1. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах. 

2....


Статья 5. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі 

1. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі), передаються у порядку, встановленому для відступлення права...


Статья 6. Види депозитарної діяльності 

1. Перелік цінних паперів, що обслуговуються Національною депозитарною системою, встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

2. Акціонерні товариства та...


Статья 7. Зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів 

1. Діяльність, пов'язана із зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається власником...


Статья 8. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів 

1. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів здійснюються виключно депозитаріями, які забезпечують поставку цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою...


Статья 9. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 

1. Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює емітент або реєстратор. Якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує кількість, визначену...


Статья 10. Депозитарії 

1. Депозитарій - акціонерне товариство, акціонерами якого є не менш як 10 зберігачів і яке провадить виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного акціонера у статутному капіталі...


Статья 11. Зберігачі цінних паперів 

1. Банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням...


Статья 12. Реєстратори власників іменних цінних паперів 

1. Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю можуть одержати ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, якщо реєстраційна діяльність передбачена їх...


Статья 13. Записи на рахунках у цінних паперах на електронних носіях 

1. Цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях внаслідок знерухомлення цінних паперів. 

...


Статья 14. Порядок обміну інформацією та стандартизація процедур у Національній депозитарній системі 

1. Порядок обміну інформацією на умовах гарантованої конфіденційності між учасниками Національної депозитарної системи і формування стандартизованих процедур здійснення ними операцій із цінними...


Статья 15. Видача ліцензій на здійснення депозитарної діяльності 

1. Ліцензійні умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

2. Для...


Статья 16. Облік цінних паперів у Національній депозитарній системі 

Облік цінних паперів у Національній депозитарній системі здійснюється відповідно до норм та правил обліку цінних паперів, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку...


Статья 17. Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи 

Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також у межах повноважень, визначених законодавством України, -...


Статья 18. Обмеження щодо участі працівників прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, у професійній діяльності на ринку цінних паперів 

Працівникам прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, забороняється здійснювати...


Статья 19. Розгляд спорів 

Спори, пов'язані з додержанням вимог цього Закону, розглядаються у судовому порядку. 


Статья 20. Відповідальність за порушення цього Закону 

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно з законодавством України.  

Р о з д і л VI 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Закон України "Про Національну...