Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Національну програму інформатизації від 04.02.1998 № 74/98-ВР ЗУ Про Національну програму інформатизації - Закони України 2014

Про Національну програму інформатизаціїСтатья 1. Основні терміни та поняття 

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні: 

база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній...


Статья 2. Національна програма інформатизації 

Національна програма інформатизації визначає стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної,...


Статья 3. Завдання законодавства про Національну програму інформатизації 

Завданням законодавства про Національну програму інформатизації є створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних засад регулювання...


Статья 4. Сфера дії та суб'єкти цього Закону 

Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі формування та виконання Національної програми інформатизації. 

До суб'єктів, які беруть участь у...


Статья 5. Головна мета та основні завдання Національної програми інформатизації 

Головною метою Національної програми інформатизації є створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого...


Статья 6. Функції державних органів у реалізації Національної програми інформатизації 

Державні органи, в межах їх компетенції, здійснюють такі функції у процесі інформатизації: 

захист авторського права на бази даних і програми, створені для потреб інформатизації...


Статья 7. Взаємозв'язок Національної програми інформатизації та системи планування економічного і соціального розвитку України 

Взаємозв'язок основних завдань Національної програми інформатизації та системи планування економічного і соціального розвитку України здійснюється шляхом внесення їх до відповідного розділу...


Статья 8. Концепція Національної програми інформатизації 

Концепція Національної програми інформатизації є невід'ємною частиною Національної програми інформатизації та включає характеристику сучасного стану інформатизації, її стратегічні цілі та...


Статья 9. Порядок представлення та затвердження Національної програми інформатизації 

Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний рік подає на розгляд Верховної Ради України:

доповідь про стан...


Статья 10. Замовники Національної програми інформатизації 

Замовниками Національної програми інформатизації є Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації та державні замовники окремих завдань (проектів) інформатизації цієї...


Статья 11. Керівник Національної програми інформатизації 

Для управління і контролю за процесом формування та виконання Національної програми інформатизації, її коригування Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника...


Статья 13. Формування Національної програми інформатизації 

Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться...


Статья 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та Національної програми інформатизації 

Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації проводиться згідно із законодавством України і організовується державними замовниками цих завдань...


Статья 15. Виконавці окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації 

Порядок формування та виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації визначається Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації (...


Статья 16. Умови відбору нерезидентів виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації 

На підставі результатів конкурсу окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника може прийняти рішення...


Статья 17. Галузеві програми та проекти інформатизації 

Міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади може виконувати галузеву програму та проекти інформатизації лише як складову частину Національної програми інформатизації. Галузева...


Статья 18. Регіональні програми та проекти інформатизації 

Регіональні програми та проекти інформатизації розробляються місцевими органами виконавчої влади як складова частина Національної програми інформатизації і погоджуються з Генеральним державним...


Статья 19. Програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування 

Програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування формуються цими органами і повинні відповідати Національній програмі інформатизації, прийматися і виконуватися за...


Статья 20. Особливості закупівлі програмних, технічних та інших засобів для виконання Національної програми інформатизації 

Визначення постачальників програмних, технічних та інших засобів, закупівля яких передбачається окремим завданням (проектом) Національної програми інформатизації, здійснюється разом з...


Статья 21. Порядок використання програмних засобів для виконання Національної програми інформатизації 

Програмні засоби для виконання Національної програми інформатизації використовуються в локалізованому вигляді. Порядок локалізації ( 1815-98-п ) визначається Кабінетом Міністрів...


Статья 22. Права та обов'язки Генерального державного замовника щодо формування та виконання Національної програми інформатизації 

Генеральний державний замовник має право: 

здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації; 

припиняти договори...


Статья 23. Права та обов'язки суб'єктів Національної програми інформатизації щодо її формування та виконання 

Права та обов'язки користувачів автоматизованих та інших інформаційних систем і засобів інформатизації, організацій, що здійснюють експертизу окремих завдань (проектів) Національної програми...


Статья 24. Фінансове забезпечення виконання Національної програми інформатизації 

Фінансування формування та виконання Національної програми інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством України....


Статья 25. Економічне стимулювання виконання окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації 

Окремі завдання (проекти) Національної програми інформатизації можуть на конкурсній основі передаватися резидентам у повному обсязі. Власник окремого завдання (проекту) Національної програми...


Статья 26. Контроль за виконанням Національної програми інформатизації 

Контроль за виконанням Національної програми інформатизації, її окремих завдань та проектів (або їх частин) здійснюється державними органами та органами місцевого самоврядування у межах своєї...


Статья 27. Міжнародне співробітництво при виконанні Національної програми інформатизації 

Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації спрямовується на підвищення економічної ефективності та науково-технічного рівня виконання Національної програми інформатизації. З цією метою...


Статья 28. Міжнародні договори 

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних...