Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовленняСтатья 1. Статус Національної ради 

1. Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення...


Статья 2. Законодавство України про Національну раду 

Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), цим Законом, іншими законами...


Статья 3. Принципи діяльності Національної ради 

1. Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної...


Статья 4. Склад Національної ради 

1. Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом...


Статья 5. Призначення членів Національної ради Верховною Радою України 

1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був (були)...


Статья 6. Призначення членів Національної ради Президентом України 

1. Президент України призначає члена (членів) Національної ради протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був призначений Президентом...


Статья 7. Член Національної ради 

1. Членом Національної ради може бути призначений громадянин України з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки,...


Статья 8. Дострокове припинення повноважень члена Національної ради 

1. Повноваження члена Національної ради можуть бути достроково припинені у разі: 

1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або прийняттям відставки відповідно...


Статья 9. Голова Національної ради 

1. Голова Національної ради обирається Національною радою з числа членів Національної ради таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови Національної ради висуваються за поданням не менше...


Статья 10. Перший заступник, заступник голови, відповідальний секретар Національної ради 

1. Перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються Національною радою з числа членів Національної ради шляхом таємного голосування. Кандидатура на...


Статья 11. Представники Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 

1. Для забезпечення виконання повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються представники Національної ради. 

2....


Статья 12. Апарат Національної ради 

1. Для правового, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради створюється апарат Національної ради. 

2....


Статья 13. Наглядові повноваження Національної ради 

Національна рада здійснює: 

нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення; { Абзац другий статті...


Статья 14. Регуляторні повноваження Національної ради 

Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме: 

ліцензування телерадіомовлення; 

ліцензування...


Статья 15. Повноваження Національної ради щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення 

Повноваженнями Національної ради щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення є: 

участь у розробці і реалізації державної політики у сфері...


Статья 16. Звітність і відкритість діяльності Національної ради

{ Назва статті 16 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

1. Діяльність і рішення Національної ради є відкритими. Інформація про Національну раду та її...


Статья 17. Акти Національної ради 

1. Національна рада в межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-правові, а також інші акти індивідуальної дії. 

2. Регуляторні, у тому числі...


Статья 18. Засади ліцензування телерадіомовлення 

1. Ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада. 

2. Ліцензія Національної ради на телерадіомовлення є єдиним і достатнім документом дозвільного характеру, що надає...


Статья 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги 

Національна рада здійснює державну реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і веде відповідні реєстри в порядку, визначеному Законом України "Про телебачення і...


Статья 20. Державний архів телебачення і радіомовлення України 

1. Національна рада у порядку, встановленому законом, утримує державний архів телебачення і радіомовлення України. 

2. Положення про державний архів телебачення і радіомовлення...


Статья 21. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення 

Національна рада застосовує санкції до порушників законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).

{...


Статья 22. Забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів 

1. Національна рада в межах своїх повноважень забезпечує права телеглядачів і радіослухачів. 

2. Національна рада організовує проведення досліджень аудиторії телеглядачів і...


Статья 23. Регламент Національної ради 

Порядок організації та внутрішньої роботи Національної ради, що не врегульований цим Законом, визначається Регламентом Національної ради, який за поданням голови або не менше трьох членів...


Статья 24. Засідання Національної ради 

1. Засідання Національної ради скликаються головою Національної ради відповідно до Регламенту Національної ради за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної...


Статья 25. Фінансове забезпечення Національної ради 

1. Діяльність Національної ради фінансується з Державного бюджету України. При цьому в Державному бюджеті України у видатках Національної ради передбачаються видатки за окремими бюджетними...


Статья 26. Місцезнаходження Національної ради 

Місцезнаходженням Національної ради є місто Київ. 

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету...