Про Національну систему конфіденційного зв'язкуСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

спеціальна телекомунікаційна система (мережа) - телекомунікаційна система (мережа), призначена для обміну інформацією з...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами Національної системи конфіденційного зв'язку, що виникають у зв'язку з її створенням, функціонуванням, розвитком та...


Статья 3. Законодавство у сфері конфіденційного зв'язку 

Відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи конфіденційного зв'язку, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України...


Статья 4. Державна підтримка Національної системи конфіденційного зв'язку 

Державна підтримка Національної системи конфіденційного зв'язку здійснюється Кабінетом Міністрів України шляхом створення сприятливих правових, економічних та інших умов для стимулювання...


Статья 5. Склад Національної системи конфіденційного зв'язку  

{ Частину першу статті 5 виключено на підставі Закону N 2599-IV ( 2599-15 ) від 31.05.2005 }  

Складовими Національної системи конфіденційного зв'язку є спеціальні...


Статья 6. Управління Національною системою конфіденційного зв'язку 

Управління Національною системою конфіденційного зв'язку, її функціонування, розвиток, використання та захист інформації забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої...


Статья 7. Надання послуг конфіденційного зв'язку 

Послуги конфіденційного зв'язку надаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним та фізичним особам на...


Статья 8. Відповідальність за порушення законодавства у сфері конфіденційного зв'язку 

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері конфіденційного зв'язку, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із...


Статья 9. Фінансове забезпечення Національної системи конфіденційного зв'язку 

Фінансування витрат, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком Національної системи конфіденційного зв'язку, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що...


Статья 10. Міжнародне співробітництво 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації в межах своїх повноважень може брати участь у науково-технічному,...


Статья 11. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

привести свої...