Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про наукові парки від 25.06.2009 № 1563-VI ЗУ Про наукові парки - Закони України 2014

Про наукові паркиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб'єктами господарювання щодо умов...


Статья 2. Законодавство про науковий парк 

Науковий парк створюється та діє відповідно до Господарського ( 436-15 ) та Цивільного ( 435-15 ) кодексів України, законів України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про інвестиційну діяльність"...


Статья 3. Мета створення наукового парку 

Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання...


Статья 4. Функції наукового парку 

Основними функціями наукового парку є: 

створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва...


Статья 5. Установчі документи наукового парку 

1. Науковий парк створюється і діє на основі засновницького договору та статуту, вимоги до яких визначаються цим Законом. 

2. У засновницькому договорі про створення наукового...


Статья 6. Обмеження діяльності наукового парку 

У рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення таких видів діяльності як торговельно-посередницька діяльність, надання послуг побутового призначення, виробництво і переробка...


Статья 7. Створення наукового парку 

1. Рішення про створення наукового парку приймається його засновниками за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науки та інновацій, в...


Статья 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку 

1. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку формується згідно із законами України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрями...


Статья 9. Статус засновників наукового парку 

1. Засновники наукового парку зберігають статус юридичної особи і на них поширюється дія законів щодо регулювання їх діяльності. 

2. Засновник наукового парку має...


Статья 10. Органи управління наукового парку 

Науковий парк має вищий орган управління наукового парку та виконавчий орган управління наукового парку. Функції органів управління наукового парку визначаються його статутом. 


Статья 11. Вищий орган управління наукового парку 

1. Вищим органом управління наукового парку є загальні збори засновників наукового парку, функції яких визначаються статутом наукового парку. 

2. Вищий орган управління наукового...


Статья 12. Виконавчий орган управління наукового парку 

1. Виконавчий орган управління наукового парку формується загальними зборами засновників у порядку, встановленому статутом наукового парку. 

2. Виконавчий орган управління...


Статья 13. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи - засновника наукового парку 

1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть бути засновниками юридичних осіб та/або їх об'єднань для організації та виконання проектів наукового парку. 

2. Вищий...


Статья 14. Розроблення та прийняття проектів наукового парку 

1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах у рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з урахуванням вимог законів України "Про інноваційну діяльність" (...


Статья 15. Реєстрація проектів наукового парку 

1. Виконавчим органом управління наукового парку здійснюється реєстрація всіх проектів наукового парку, на реалізацію яких укладено договір про партнерство. 

2. Проекти наукового...


Статья 16. Моніторинг реалізації проектів наукових парків 

1. Виконавчий орган управління наукового парку здійснює моніторинг реалізації проектів наукового парку. 

2. За результатами виконання проектів наукового парку партнери наукового...


Статья 17. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності 

1. Розроблення і реалізація проектів наукового парку здійснюються за рахунок коштів наукового парку і його партнерів та/або за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.  

{...


Статья 18. Державне замовлення на поставку науковими парками продукції, виконання робіт і надання послуг 

1. Звернення наукових парків щодо державного замовлення на поставку продукції, виконання робіт і надання послуг для забезпечення пріоритетних державних потреб розглядається у пріоритетному...


Статья 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків 

У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали,...


Статья 20. Оренда приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи - засновника наукового парку 

1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згідно із статтею 15 цього Закону, реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової...


Статья 21. Майнові відносини та фінансування наукового парку 

1. Для виконання статутних завдань науковий парк може створювати статутний і резервний фонди, фонд підтримки інноваційної діяльності та інші фонди, не заборонені законодавством...


Статья 22. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку 

Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах у банківських та інших фінансових установах. 


Статья 23. Припинення наукового парку 

1. Припинення наукового парку здійснюється виключно шляхом його ліквідації за рішенням засновників або на підставі рішення суду. 

2. Реорганізація наукового парку...