Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-XII ЗУ Про науково-технічну інформацію - Закони України 2014

Про науково-технічну інформаціюСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і...


Статья 2. Об'єкт відносин у сфері науково-технічної інформації 

Об'єктом відносин у сфері науково-технічної інформації є вітчизняна і зарубіжна науково-технічна інформація.

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2938-VI...


Статья 3. Суб'єкти відносин у сфері науково-технічної інформації 

1. Суб'єктами відносин, що регулюються цим Законом, є державні органи, органи місцевого і регіонального самоврядування, юридичні особи та громадяни України, міжнародні організації, іноземні...


Статья 4. Законодавство України у сфері науково-технічної інформації 

Відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) законодавство України у сфері науково-технічної інформації складається з Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), цього Закону та інших актів...


Статья 5. Право на науково-технічну інформацію 

1. Усі громадяни України, юридичні особи, державні органи, органи місцевого і регіонального самоврядування відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) і цього Закону мають право на...


Статья 6. Права на науково-технічну інформацію 

1. Права на науково-технічну інформацію охороняються відповідно до закону. 

2. Підставою виникнення прав на науково-технічну інформацію є створення науково-технічної інформації...


Статья 7. Відносини між особами, яким належать права на науково-технічну інформацію, її споживачами і посередниками 

1. Споживач науково-технічної інформації несе відповідальність за дотримання прав особи, якій належать права на цю інформацію. Споживач науково-технічної інформації не має права передачі...


Статья 8. Визначення та склад національної системи науково-технічної інформації 

1. Основною метою національної системи науково-технічної інформації є задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави в науково-технічній інформації.

Національна система...


Статья 9. Основні завдання національної системи науково-технічної інформації 

Основними завданнями національної системи науково-технічної інформації є:

формування на основі вітчизняних і зарубіжних джерел довідково-інформаційних фондів, включаючи бази і банки...


Статья 10. Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації 

1. Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації становлять сукупність довідково-інформаційних фондів з необхідним довідково-пошуковим апаратом і відповідними...


Статья 11. Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-технічної діяльності 

1. Результати науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та іншої науково-технічної діяльності, фінансування якої повністю або частково здійснюється за рахунок коштів...


Статья 12. Організація надходження та використання зарубіжної науково-технічної інформації 

Придбання зарубіжної науково-технічної літератури і документації, баз і банків даних, необхідних для формування державних ресурсів науково-технічної інформації, здійснюється як за безвалютним...


Статья 13. Науково-технічна інформація як об'єкт товарних відносин 

Інформаційна продукція та послуги органів науково-технічної інформації, а також підприємств, установ, організацій, окремих громадян, які здійснюють науково-інформаційну діяльність, можуть бути...


Статья 14. Формування ринку науково-технічної інформації 

1. Органи науково-технічної інформації, підприємства, організації, громадяни, що здійснюють науково-інформаційну діяльність і вільно реалізують свою інформаційну продукцію та інформаційні...


Статья 15. Умови надання інформаційної продукції та послуг 

1. Державні органи та служби науково-технічної інформації, які організують використання державних ресурсів науково-технічної інформації, здійснюють її пошук і передачу на безприбуткових...


Статья 16. Відносини виробників і споживачів науково-технічної інформації 

Відносини між державними органами і службами науково-технічної інформації, підприємствами, установами і організаціями будь-яких форм власності, які здійснюють науково-інформаційну діяльність,...


Статья 17. Державна підтримка науково-інформаційної діяльності 

1. Держава з метою створення та розвитку національної системи науково-технічної інформації забезпечує:

створення державних мереж первинного збирання, обробки та зберігання усіх видів...


Статья 18. Державне управління у сфері науково-технічної інформації 

Кабінет Міністрів України визначає орган державного управління, який забезпечує організацію діяльності у сфері науково-технічної інформації, здійснює функціональне управління національною...


Статья 19. Відповідальність за порушення законодавства України про науково-технічну інформацію 

Порушення законодавства України про науково-технічну інформацію тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.  

Р о з д і л...


Статья 20. Міжнародна інформаційна діяльність 

Міжнародне співробітництво у сфері науково-технічної інформації та міжнародна інформаційна діяльність регулюються згідно з чинним законодавством. 


Статья 21. Міждержавний обмін науково-технічною інформацією 

1. Міждержавний обмін науково-технічною інформацією здійснюється відповідно до угод, підписаних Україною.

2. Держава забезпечує відкритий і рівноправний доступ своїх громадян і...


Статья 22. Діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні у сфері науково-технічної інформації 

Іноземні юридичні та фізичні особи, а також особи без громадянства можуть інвестувати розвиток сфери науково-технічної інформації України відповідно до чинного законодавства. 


Статья 23. Забезпечення суверенітету України у сфері науково-технічної інформації 

Суверенітет України у сфері науково-технічної інформації забезпечується:

організацією та державною підтримкою власних інформаційних систем і наданням для них можливостей шукати,...