Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про недержавне пенсійне забезпечення від 09.07.2003 № 1057-IV ЗУ Про недержавне пенсійне забезпечення - Закони України 2014

Про недержавне пенсійне забезпеченняСтатья 1. Визначення понять 

У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні: 

адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних...


Статья 2. Система недержавного пенсійного забезпечення 

1. Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних...


Статья 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення 

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР...


Статья 4. Принципи недержавного пенсійного забезпечення 

1. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах: 

законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення; 

заінтересованості фізичних осіб у недержавному...


Статья 5. Аудиторські перевірки у сфері недержавного пенсійного забезпечення 

1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній з управління активами, зберігачів, страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері...


Статья 6. Недержавні пенсійні фонди та їх види 

1. Пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновника (зборів засновників) та не мають на меті одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу між...


Статья 7. Учасники та вкладники недержавних пенсійних фондів 

1. { Абзац перший частини першої статті 7 виключено на підставі Закону N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011 }  

Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без...


Статья 8. Засновники недержавних пенсійних фондів 

1. Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених частиною одинадцятою статті 6 цього Закону. 

...


Статья 9. Статут пенсійного фонду 

1. Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам цього Закону. Статут пенсійного фонду, а також зміни до нього затверджуються засновником (зборами засновників)...


Статья 10. Інвестиційна декларація пенсійного фонду 

1. Інвестиційна декларація пенсійного фонду розробляється і затверджується радою фонду відповідно до цього Закону. 

Інвестиційна декларація пенсійного фонду підлягає обов'язковій...


Статья 11. Реєстрація пенсійного фонду 

1. Реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та фінансової установи проводиться у такому порядку: 

1) погодження статуту пенсійного фонду Національною комісією, що здійснює державне...


Статья 12. Обов'язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів 

1. Засновник (засновники) пенсійного фонду зобов'язаний сформувати склад ради фонду відповідно до цього Закону до дня подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері...


Статья 13. Рада пенсійного фонду 

1. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду утворюється рада пенсійного фонду. { Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону N...


Статья 14. Повноваження ради пенсійного фонду 

1. Рада фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному статутом пенсійного фонду, та відповідно до вимог цього Закону, зокрема: 

звітує про діяльність пенсійного фонду перед...


Статья 15. Засідання ради фонду 

1. Засідання ради фонду скликаються головою ради не рідше одного разу на квартал. 

Голова ради фонду зобов'язаний скликати засідання ради фонду протягом п'яти робочих днів у...


Статья 16. Збори засновників пенсійного фонду 

1. Збори засновників пенсійного фонду проводяться не рідше одного разу на рік. Дата, час і місце проведення зборів оголошуються радою фонду шляхом письмового повідомлення усіх засновників фонду...


Статья 17. Ліквідація пенсійного фонду 

1. Ліквідація пенсійного фонду здійснюється на підставі рішення: 

1) засновників пенсійного фонду; 

2) правонаступників засновників фонду у випадках, передбачених частиною...


Статья 18. Операції з пенсійними активами при ліквідації пенсійного фонду 

1. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити...


Статья 19. Скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи внаслідок його ліквідації 

1. Скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи здійснюється на підставі поданого до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,...


Статья 20. Особливості створення та функціонування корпоративних і професійних пенсійних фондів 

1. Сплата пенсійних внесків фізичними особами до корпоративних і професійних пенсійних фондів є добровільною, якщо інше не передбачено законом. Колективним договором може передбачатися...


Статья 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня 

1. Право на участь у другому рівні системи пенсійного забезпечення має пенсійний фонд, який отримав ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування, видану Державною...


Статья 21. Адміністратор недержавних пенсійних фондів 

1. Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути: 

юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний...


Статья 22. Вимоги до створення професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів 

1. Професійний адміністратор може утворюватися фізичними та юридичними особами, в тому числі особами, що є засновниками пенсійних фондів будь-якого виду, в формі акціонерного товариства або...


Статья 23. Установчі документи професійного адміністратора пенсійних фондів 

1. Професійний адміністратор пенсійного фонду діє на підставі засновницького договору і статуту, які повинні відповідати вимогам законів України, що регулюють діяльність господарських товариств...


Статья 24. Органи управління адміністратора

{ Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011 } 

1. Органи управління адміністратора утворюються відповідно до законів з питань...


Статья 25. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів 

1. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів забезпечується адміністратором та передбачає ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників фонду. 

2....


Статья 26. Передача системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів 

1. Передача системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації здійснюється адміністратором у разі: 

розірвання договору, укладеного ним з радою...


Статья 27. Ліцензування діяльності з адміністрування пенсійних фондів

{ Назва статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011 } 

1. Особа, що виявила бажання здійснювати діяльність з адміністрування пенсійних фондів,...


Статья 28. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів 

1. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів здійснюється в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків...


Статья 29. Тимчасове призначення адміністратора недержавних пенсійних фондів 

1. У разі, якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду рада фонду не укладе договір з новим...


Статья 30. Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду 

1. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду визначається договором про адміністрування пенсійного фонду. 

Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду...


Статья 31. Відповідальність адміністратора пенсійного фонду 

1. Адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з радами яких він уклав договори про адміністрування, всім майном, що належить йому на...


Статья 32. Адміністрування пенсійного фонду у разі припинення юридичної особи - адміністратора пенсійного фонду 

1. У разі припинення юридичної особи - адміністратора засновники такого адміністратора зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про початок відповідної процедури...


Статья 33. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів 

1. Адміністратори пенсійних фондів можуть утворювати на добровільних засадах саморегулівні організації або набувати членства в існуючих саморегулівних організаціях. 

Національна комісія,...


Статья 34. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів 

1. Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами: 

компанією з управління активами; 

банком щодо активів створеного ним корпоративного...


Статья 35. Компанія з управління активами 

1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка утворюється та діє відповідно до норм законодавства з урахуванням вимог, передбачених цим Законом. 

2. Керівник виконавчого...


Статья 36. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду 

1. Рада пенсійного фонду має право укладати договір про управління активами пенсійного фонду з особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами. 

2....


Статья 37. Умови проведення заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів 

1. Рада фонду може замінювати особу, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, з обов'язковим повідомленням про це національної комісії, що здійснює державне регулювання у...


Статья 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду 

1. Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх...


Статья 39. Ліцензування діяльності з управління активами

{ Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011 } 

1. Видача ліцензії на провадження діяльності з управління активами особі, яка згідно з...


Статья 40. Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів 

1. Особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, під час провадження такої діяльності не мають права: 

1) використовувати пенсійні активи пенсійного фонду для забезпечення...


Статья 41. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів 

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів в порядку,...


Статья 42. Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійних фондів 

1. Розмір винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, є істотною умовою договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається між радою...


Статья 43. Відповідальність особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів 

1. Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення...


Статья 44. Зберігач пенсійного фонду 

1. Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким вимогам: 

має банківську ліцензію Національного банку України та ліцензію Державної комісії з цінних паперів та...


Статья 45. Вимоги до договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем 

1. Істотними умовами договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем є: 

права і обов'язки сторін; 

порядок подання звітності та інформації з дотриманням вимог цього...


Статья 46. Відповідальність зберігача пенсійного фонду 

1. Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, завдані ним пенсійному фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем,...


Статья 47. Склад активів пенсійного фонду 

1. До складу активів пенсійного фонду відповідно до цього Закону належать: 

активи в грошових коштах; 

активи в цінних паперах; 

інші активи згідно із...


Статья 48. Використання пенсійних активів 

1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати...


Статья 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду 

1. Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права: 

1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних)...


Статья 50. Пенсійні внески 

1. Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті...


Статья 51. Облік пенсійних коштів учасників пенсійного фонду 

1. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника...


Статья 52. Звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення 

1. Адміністратор щоквартально подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення: 

національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

...


Статья 53. Оприлюднення інформації та реклама у сфері недержавного пенсійного забезпечення 

1. Пенсійні фонди, особи, що провадять діяльність з управління активами пенсійних фондів, адміністратори, зберігачі, які надають послуги пенсійним фондам, а також страхові організації та...


Статья 54. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги 

1. Агентські послуги надаються фізичними особами на підставі договору доручення про надання таких послуг, який укладається з адміністратором. 

До агентських послуг належать: 

1)...


Статья 55. Пенсійний контракт 

1. Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне...


Статья 56. Істотні умови пенсійного контракту 

1. Істотними умовами пенсійного контракту є: 

дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця вкладника фонду та реєстраційний номер його облікової картки платника...


Статья 57. Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом 

1. Відповідно до пенсійного контракту адміністратор зобов'язується від імені пенсійного фонду: 

здійснювати недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду на умовах,...


Статья 58. Строк дії пенсійного контракту 

1. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором. 

2. Дія пенсійного контракту вважається закінченою: 

1) після повного...


Статья 59. Пенсійні схеми 

1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог цього Закону та інших...


Статья 60. Види пенсійних виплат пенсійного фонду

{ Назва статті 60 в редакції Закону N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011 } 

1. Пенсійні фонди відповідно до цього Закону можуть здійснювати такі види пенсійних виплат: 

1) пенсія...


Статья 61. Умови та строки здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами та за рахунок пенсійних коштів, накопичених на пенсійних депозитних рахунках у банку

{ Назва статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011 } 

1. Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є: 

1)...


Статья 62. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника фонду 

1. Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учасникам фондів страховими організаціями, з якими ці учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів,...


Статья 63. Пенсія на визначений строк 

1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором пенсійного фонду: 

1) за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його...


Статья 64. Вимоги до договору про виплату пенсії на визначений строк 

1. Істотними умовами договору про виплату пенсії на визначений строк є: 

повне найменування пенсійного фонду та адміністратора, який здійснюватиме виплату пенсії, адреса, банківські...


Статья 65. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово 

1. Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника фонду в разі: 

1) медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо)...


Статья 66. Розподіл та успадкування пенсійних активів 

1. Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним...


Статья 67. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення 

1. Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними...