Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про нотаріат від 02.09.1993 № 3425-XII ЗУ Про нотаріат - Закони України 2014

Про нотаріатСтатья 1. Поняття нотаріату. Органи і особи, які вчиняють нотаріальні дії

{ Назва статті 1 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 } 

Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а...


Статья 2. Правова основа діяльності нотаріату 

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші законодавчі акти України. 


Статья 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності 

Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної...


Статья 3. Нотаріус 

Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну...


Статья 4. Права нотаріуса 

Нотаріус має право: 

витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій; 

одержувати плату за надання...


Статья 5. Обов'язки нотаріуса 

Нотаріус зобов'язаний: 

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики ( z1730-13 ); { Абзац другий...


Статья 6. Присяга нотаріуса 

Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в...


Статья 7. Вчинення нотаріальних дій 

Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,...


Статья 8. Нотаріальна таємниця 

Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові...


Статья 8-1. Гарантії нотаріальної діяльності 

Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної...


Статья 9. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій 

Нотаріус та посадова особа органу місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, не вправі вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені свого чоловіка...


Статья 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи 

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною...


Статья 11. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю 

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю ( z1170-12 ) видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.

{ Частина перша...


Статья 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю 

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:  

{ Пункт 1 частини першої статті 11 виключено на підставі Закону N...


Статья 13. Помічник нотаріуса 

Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником...


Статья 13-1. Нотаріальний округ 

Нотаріальний округ - територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус,...


Статья 14. Нотаріальне діловодство і звітність 

Правила ведення нотаріального діловодства ( z1318-10 ) затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері...


Статья 15. Мова нотаріального діловодства 

Мова нотаріального діловодства визначається статтею 16 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 15 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від...


Статья 16. Професійне самоврядування нотаріусів 

Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав,...


Статья 17. Організація роботи державних нотаріальних контор 

Державні нотаріальні контори створюються і ліквідуються Міністерством юстиції України. 

Штати державних нотаріальних контор затверджуються Головним управлінням юстиції...


Статья 18. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів 

Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять...


Статья 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій 

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. 

За надання державними нотаріусами додаткових послуг...


Статья 20. Утримання державних нотаріальних контор 

Державні нотаріальні контори утримуються за рахунок державного бюджету. 


Статья 21. Відповідальність державного нотаріуса 

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому законодавством України. 


Статья 22. Печатка державного нотаріуса 

Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного герба України, найменуванням державної нотаріальної контори і відповідним номером. 


Статья 23. Державні нотаріальні архіви 

В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною Національного архівного фонду і здійснюють тимчасове (до 75...


Статья 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях,...


Статья 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса 

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність. 

Робоче місце (контора) має...


Статья 26. Печатка приватного нотаріуса 

Приватний нотаріус має печатку із зображенням Державного Герба України, яка містить слова "приватний нотаріус", його прізвище, ім'я та по батькові, назву нотаріального округу. 

...


Статья 27. Відповідальність приватного нотаріуса 

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі. 

Нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка...


Статья 28. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 

Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої нотаріальної дії здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну...


Статья 29. Заміщення приватного нотаріуса 

Заміщення приватного нотаріуса можливе у разі зупинення його нотаріальної діяльності в порядку, визначеному цим Законом. 

Приватний нотаріус може укласти договір про заміщення...


Статья 29-1. Підстави зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

Нотаріальна діяльність приватного нотаріуса тимчасово зупиняється на час дії таких обставин: 

1) якщо приватний нотаріус не має приміщення для розміщення робочого місця або це...


Статья 29-2. Порядок зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

Рішення про тимчасове зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса у випадках, передбачених частиною першою статті 29-1 цього Закону, приймає керівник Головного управління юстиції...


Статья 30. Підстави припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

Підставами припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса є: 

1) подання приватним нотаріусом письмової заяви про припинення нотаріальної діяльності; 

2)...


Статья 30-1. Порядок припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

Припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса здійснюється Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в...


Статья 31. Оплата вчинюваних нотаріальних дій 

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. 

Оплата додаткових...


Статья 32. Сплата приватним нотаріусом податків 

Приватний нотаріус сплачує податки, встановлені Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

{ Стаття 32 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 } 


Статья 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства 

Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять...


Статья 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси 

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: 

1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо); 

2) вживають заходів щодо охорони спадкового...


Статья 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах 

Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів.  

{ Статтю 36...


Статья 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування 

У населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії: 

1) вживають заходів щодо охорони...


Статья 38. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України 

Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії: 

1) посвідчують угоди (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, угод про відчуження та заставу...


Статья 39. Порядок вчинення нотаріальних дій 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється цим Законом та іншими актами законодавства України.

Порядок вчинення...


Статья 40. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених 

До нотаріально посвідчених заповітів (крім секретних) прирівнюються: 

1) заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони...


Статья 40-1. Засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань 

Начальник установи виконання покарань засвідчує справжність підпису особи, яка перебуває в такій установі, відповідно до статті 78 цього Закону. 

Засвідчення начальником установи...


Статья 41. Місце вчинення нотаріальних дій 

Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73, 85, 93 і 103...


Статья 42. Строки вчинення нотаріальних дій 

Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних...


Статья 43. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії 

Не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. 

При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу...


Статья 44. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин 

Під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. 

Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи...


Статья 45. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів 

При посвідченні правочинів і вчиненні інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством, нотаріусом перевіряється справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які...


Статья 46. Витребовування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії 

Нотаріуси або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії. 

...


Статья 46-1. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та який має печатку такого реєстратора, здійснює повноваження відповідно до Закону...


Статья 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії 

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, а аркуші...


Статья 48. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв 

При посвідченні угод, засвідченні вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також при посвідченні...


Статья 49. Відмова у вчиненні нотаріальних дій 

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо: 

1) вчинення такої дії суперечить законодавству України; 

2) не...


Статья 50. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні 

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. 

Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа,...


Статья 51. Заходи, що вживаються нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства 

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, у разі виявлення під час вчинення нотаріальних дій порушення законодавства негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи...


Статья 52. Реєстрація нотаріальних дій 

Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить...


Статья 53. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, за письмовою заявою осіб, перелічених у першому реченні...


Статья 54. Угоди, що посвідчуються у нотаріальному порядку 

Нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують угоди, щодо яких законодавством встановлено обов'язкову нотаріальну форму, а також за...


Статья 55. Посвідчення угод про відчуження та заставу майна 

Угоди про відчуження та заставу майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується або заставляється. У разі...


Статья 56. Посвідчення заповітів 

Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують заповіти дієздатних громадян, складені відповідно до вимог законодавства України і особисто подані ними нотаріусу або...


Статья 57. Порядок зміни і скасування заповітів 

Нотаріус, завідуючий державним нотаріальним архівом, посадова особа органу місцевого самоврядування при одержанні заяви про скасування чи зміну заповіту, а також при наявності нового заповіту,...


Статья 58. Посвідчення доручень. Припинення дії доручень 

Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують доручення, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім'я однієї особи або кількох осіб. 

Строк, на...


Статья 59. Кількість примірників документів, в яких викладено зміст угод 

Документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш...


Статья 60. Охорона спадкового майна 

Нотаріус за місцем відкриття спадщини за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи за своєю ініціативою,...


Статья 61. Опис спадкового майна і передача його на зберігання 

Для охорони спадкового майна нотаріуси та посадові особи органів місцевого самоврядування провадять опис майна і передають його на зберігання спадкоємцям або іншим особам.

Якщо у...


Статья 62. Винагорода за зберігання спадкового майна 

Хранителі, опікуни та інші особи, яким передано на зберігання спадкове майно, якщо вони не є спадкоємцями, мають право одержати від спадкоємців винагороду за зберігання спадкового майна в...


Статья 63. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини 

Нотаріус, який одержав від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов'язаний повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відоме.

Нотаріус може...


Статья 64. Видача грошових сум із спадкового майна 

Нотаріус до прийняття спадщини одним чи всіма спадкоємцями, а якщо спадщина переходить до держави, то до видачі державі свідоцтва про право на спадщину дає розпорядження про видачу із...


Статья 65. Припинення охорони спадкового майна 

Охорона спадкового майна триває до прийняття спадщини всіма спадкоємцями, а якщо її не прийнято - до закінчення строку, встановленого цивільним законодавством України для прийняття...


Статья 66. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі 

На майно, що переходить за правом спадкоємства до спадкоємців або держави, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину.

Видача свідоцтва...


Статья 67. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину 

Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством, на ім'я всіх спадкоємців або за їх бажанням...


Статья 68. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом 

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом...


Статья 69. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом перевіряє факт смерті спадкодавця, наявність заповіту, час і місце відкриття спадщини, склад спадкового майна.

Нотаріус...


Статья 71. Видача свідоцтва в разі смерті одного з подружжя 

У разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з наступним повідомленням...


Статья 72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки)

( Назва статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Придбання жилого будинку (квартири) з прилюдних торгів оформлюється нотаріусом за...


Статья 73. Накладання заборони 

Нотаріус за місцем розташування жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна чи місцем розташування земельної ділянки, або за місцезнаходженням однієї із...


Статья 74. Зняття заборони 

Одержавши повідомлення установи банку, підприємства чи організації про погашення позики (кредиту), повідомлення про припинення іпотечного договору або договору застави, а також припинення чи...


Статья 75. Засвідчення вірності копій документів 

Нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що...


Статья 76. Засвідчення вірності копії з копії документа 

Вірність копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку або якщо ця копія...


Статья 77. Засвідчення вірності виписки з документа 

Вірність виписки може бути засвідчена лише у тому разі, коли її зроблено з документа, в якому містяться рішення кількох не зв'язаних між собою питань. Виписка повинна відтворювати повний текст...


Статья 78. Засвідчення справжності підпису на документах 

Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання покарань засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають...


Статья 79. Засвідчення вірності перекладу 

Нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови.

Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено...


Статья 80. Посвідчення факту, що громадянин є живим 

Нотаріус на прохання громадянина посвідчує факт, що громадянин є живим. 

Посвідчення факту, що неповнолітній є живим, провадиться на прохання його законних представників (батьків,...


Статья 81. Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці 

Нотаріус на прохання громадянина посвідчує факт перебування його в певному місці. 

Посвідчення факту перебування в певному місці неповнолітнього провадиться на прохання його...


Статья 83. Посвідчення часу пред'явлення документа 

Нотаріус посвідчує час пред'явлення йому документа. На підтвердження цієї обставини нотаріус робить посвідчувальний напис на документі з зазначенням особи, що його пред'явила. 


Статья 84. Передача заяв громадян, підприємств, установ та організацій 

Нотаріус передає заяви громадян, підприємств, установ та організацій іншим громадянам, підприємствам, установам і організаціям, якщо вони не суперечать закону та не містять відомостей, що...


Статья 85. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 

Нотаріус у передбачених законодавством України випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору.

Про надходження грошових сум і цінних...


Статья 86. Повернення прийнятих у депозит грошових сум і цінних паперів 

Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит (дебітору), допускається лише за письмовою згодою на те особи, на користь якої було зроблено внесок (кредитора), або за...


Статья 87. Стягнення грошових сум або витребування майна за виконавчим написом 

Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Перелік документів, за якими стягнення...


Статья 88. Умови вчинення виконавчих написів 

Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права...


Статья 89. Зміст виконавчого напису 

У виконавчому написі повинні зазначатися:

дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;

найменування та...


Статья 90. Порядок стягнення за виконавчим написом 

Стягнення за виконавчим написом провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).

( Стаття 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N...


Статья 91. Строк пред'явлення виконавчого напису 

Виконавчий напис може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення. { Частина перша статті 91 в редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010...


Статья 92. Вчинення протестів векселів 

Протест векселів про неоплату, неакцепт або недатування акцепту провадиться нотаріусами відповідно до законодавства України про переказний і простий вексель. 

У разі пред'явлення...


Статья 94. Заява про морський протест 

Нотаріус приймає заяву капітана судна про морський протест, якщо в період плавання або стоянки судна мала місце подія, що може стати підставою для пред'явлення до судновласника майнових...


Статья 95. Складання акта про морський протест 

Нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опиту самого капітана і, по можливості, не менше чотирьох свідків з числа членів суднової команди, в тому числі двох, що...


Статья 96. Зберігання документів нотаріусами 

Нотаріуси приймають на зберігання документи за описом. Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий - видається особі, яка здала документи на зберігання.

На прохання особи...


Статья 97. Повернення прийнятих на зберігання документів 

Прийняті на зберігання документи повертаються на вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноваженої нею особи при пред'явленні свідоцтва і примірника опису чи за рішенням...


Статья 98. Застосування іноземного права 

Нотаріуси відповідно до законодавства України, міжнародних договорів застосовують норми іноземного права.

Нотаріуси приймають документи, складені відповідно до вимог іноземного права,...


Статья 99. Застосування права при охороні спадкового майна та при видачі свідоцтва про право на спадщину 

Дії, пов'язані з охороною майна, що залишилося після смерті іноземного громадянина на території України, або майна, яке належить одержати іноземному громадянину після смерті громадянина...


Статья 100. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном 

Документи, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусами за умови їх легалізації органами Міністерства закордонних справ України.

...


Статья 101. Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції 

Порядок зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції визначається законодавством України, міжнародними договорами. 


Статья 102. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав 

Нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ в органах іноземних держав.

Дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до цивільного процесуального законодавства...


Статья 103. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж ті, що їх містить законодавство України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного...