Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 01.07.2004 № 1961-IV ЗУ Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за - Закони України 2014

Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1.1. страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування...


Статья 2. Законодавство про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

2.1. Відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним кодексом...


Статья 3. Мета здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок...


Статья 4. Суб’єкти обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

Суб’єктами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро...


Статья 5. Об'єкт обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та умови відшкодування шкоди 

Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова...


Статья 6. Страховий випадок 

Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої...


Статья 7. Визначення розміру страхового платежу 

7.1. Розмір страхового платежу (внеску, премії) встановлюється страховиком самостійно шляхом добутку розміру базового страхового платежу та значень відповідних коригуючих коефіцієнтів, що...


Статья 8. Бонус-малус 

8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають...


Статья 9. Страхова сума 

9.1. Страхова сума - це грошова сума, у межах якої страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування. 

9.2. Розмір...


Статья 10. Види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та територія дії договорів 

10.1. Відповідно до цього Закону укладаються такі види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності: 

внутрішній договір обов'язкового страхування...


Статья 11. Інформація про договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

Страховик подає інформацію про укладені та достроково припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до централізованої бази даних у порядку, встановленому у...


Статья 12. Встановлення франшизи 

12.1. Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і не може...


Статья 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України 

13.1. Учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом,...


Статья 14. Забезпечення права страхувальника щодо вибору страховика 

14.1. Страхувальник має право вибору страховика для укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 

14.2. Страховик не може відмовити будь-якому...


Статья 16. Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" 

У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" власник такого транспортного засобу зобов'язаний...


Статья 17. Укладання договору страхування 

17.1. Страховики зобов'язані укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (внутрішній договір страхування, міжнародний договір страхування, міжнародний...


Статья 18. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника 

18.1. Дія договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена: 

18.1.1. за письмовою вимогою страхувальника, про що він...


Статья 19. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страховика 

19.1. Дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика у разі, якщо виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила агрегатну страхову суму. {...


Статья 20. Чинність договору страхування у разі ліквідації страховика 

20.1. У разі ліквідації страховика, правонаступника якого встановлено, договори страхування зберігають свою силу до закінчення строку дії такого договору. 

20.2. У разі ліквідації...


Статья 20-1. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу 

20-1.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії. 

20-1.2. У разі відчуження забезпеченого...


Статья 21. Забезпечення обов'язковості страхування цивільно-правової відповідальності 

21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цієї статті на території України забороняється експлуатація транспортного засобу (за винятком транспортних засобів, щодо яких не встановлено коригуючий...


Статья 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі 

22.1. У разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок...


Статья 23. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю потерпілого 

23.1. Шкодою, заподіяною життю та здоров’ю потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, є: 

шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого; 

шкода, пов’язана з...


Статья 24. Відшкодування шкоди, пов’язаної з лікуванням потерпілого 

24.1. У зв’язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією...


Статья 25. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим 

У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються не отримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності. Доходи потерпілого...


Статья 26. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим 

26.1. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується у розмірах, визначених відповідно до Цивільного кодексу України (...


Статья 26-1. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому 

Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами "г" і "ґ" пункту 41.1 та підпунктом "в" пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому - фізичній особі, який зазнав...


Статья 27. Шкода, пов’язана із смертю потерпілого 

27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної...


Статья 28. Шкода, заподіяна майну 

Шкода, заподіяна в результаті дорожньо-транспортної пригоди майну потерпілого, - це шкода, пов'язана: 

з пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу; 

з...


Статья 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу 

У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому...


Статья 30. Шкода, пов’язана з фізичним знищенням транспортного засобу 

30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені...


Статья 31. Шкода, пов’язана з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей 

31.1. Розмір шкоди, пов’язаної з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей, визначається на підставі аварійного сертифіката, рапорту, звіту,...


Статья 32. Випадки, коли шкода не відшкодовується 

Відповідно до цього Закону страховик або МТСБУ не відшкодовує: ( Абзац перший статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2902-IV ( 2902-15 ) від 22.09.2005 ) 

32.1....


Статья 33. Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) 

33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний до такої...


Статья 33-1. Сприяння страховику та МТСБУ у розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) 

33-1.1. Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання відшкодування...


Статья 34. Дії страховика та МТСБУ після отримання інформації про дорожньо-транспортну пригоду, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) 

34.1. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі...


Статья 35. Заява про страхове відшкодування 

35.1. Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду...


Статья 36. Прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) страховиком та порядок його виплати 

36.1. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ), керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної...


Статья 37. Відмова у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) 

37.1. Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) є: 

37.1.1. навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія...


Статья 38. Регресний позов страховика та МТСБУ 

38.1. Страховик після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов: 

38.1.1. до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив...


Статья 38-1. Відповідальність за порушення умов страхування 

38-1.1. У разі якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого...


Статья 39. Моторне (транспортне) страхове бюро України 

39.1. Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних...


Статья 40. Повноваження МТСБУ 

40.1. МТСБУ є гарантом відшкодування шкоди: 

на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", заподіяної власниками та/або користувачами...


Статья 41. Регламентні виплати з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ 

41.1. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її заподіяння: 

а) транспортним засобом, власник якого не...


Статья 42. Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ 

Фінансування статутної діяльності МТСБУ здійснюється за рахунок внесків страховиків - членів МТСБУ, а також за рахунок пасивних доходів від тимчасово розміщених коштів цього фонду та інших...


Статья 43. Фонди МТСБУ

{ Назва статті 43 в редакції Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 

43.1. Для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ перед страхувальниками і потерпілими при...


Статья 43-1. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ 

43-1.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової...


Статья 44. Органи управління та контролю МТСБУ 

44.1. Органами управління та контролю МТСБУ є: 

загальні збори членів МТСБУ; 

Координаційна рада МТСБУ; 

президія; 

дирекція; 

...


Статья 45. Загальні збори членів МТСБУ 

45.1. Загальні збори членів МТСБУ складаються з усіх страховиків - асоційованих і повних членів МТСБУ та є вищим органом МТСБУ. 

45.2. Загальні збори членів МТСБУ скликаються...


Статья 46. Координаційна рада МТСБУ 

46.1. Координаційна рада МТСБУ є органом, що здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ. 

До компетенції Координаційної ради МТСБУ належить вирішення таких...


Статья 47. Президія МТСБУ 

47.1. Президія МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю МТСБУ відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, Статуту МТСБУ, рішень загальних зборів членів МТСБУ та...


Статья 48. Дирекція МТСБУ 

48.1. Дирекція МТСБУ здійснює оперативне керівництво діяльністю МТСБУ і очолюється генеральним директором. Генеральний директор призначається президією МТСБУ за погодженням з Координаційною...


Статья 49. Умови здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

49.1. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який: 

має ліцензію на здійснення даного виду страхування; 

є членом...


Статья 50. Статус членів МТСБУ 

Страховики можуть входити до складу МТСБУ як асоційовані та повні його члени. 

Право укладення договорів міжнародного страхування надається тільки повним членам...


Статья 51. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та повного члена МТСБУ 

51.1. Страховик має право звернутися до МТСБУ із заявою про набуття членства за умови наявності в нього ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності...


Статья 52. Припинення членства в МТСБУ 

52.1. Членство страховика в МТСБУ припиняється у разі виключення такого страховика із членів МТСБУ або втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ. 

52.2. Виключення...


Статья 53. Обов'язки відповідних підрозділів МВС України щодо перевірки та контролю обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності

{ Назва статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 } 

Посадові особи відповідних підрозділів МВС України, що мають право здійснювати...


Статья 54. Обов'язки органів Державної прикордонної служби України щодо перевірки обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при перетинанні транспортним засобом державного кордону України

{ Назва статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

54.1. Посадові особи відповідних органів Державної прикордонної служби України...


Статья 55. Єдина централізована база даних 

55.1. З метою організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка...


Статья 56. Інформаційна взаємодія 

56.1. Підрозділи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов\'язані безоплатно надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони володіють, у...