Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про обов'язковий примірник документів від 09.04.1999 № 595-XIV ЗУ Про обов'язковий примірник документів - Закони України 2014

Про обов'язковий примірник документівСтатья 1. Визначення термінів та понять 

У цьому Законі нижченаведені терміни та поняття вживаються у такому значенні: 

обов'язковий примірник документів - примірник різних видів тиражованих документів, який передає його...


Статья 2. Основні завдання Закону 

Основними завданнями цього Закону є: 

визначення загальних принципів державної політики у сфері поповнення національного інформаційного фонду України обов'язковим примірником...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають при: 

виготовленні (в тому числі публікуванні) юридичними та фізичними особами України різних видів тиражованих документів...


Статья 4. Законодавство України про обов'язковий примірник документів 

Законодавство України про обов'язковий примірник документів складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України. 


Статья 5. Суб'єкти та об'єкти відносин, що виникають у процесі функціонування системи обов'язкового примірника документів 

Суб'єктами відносин, що виникають у процесі функціонування системи обов'язкового примірника документів, є юридичні особи усіх форм власності та фізичні особи, які виготовляють, публікують і...


Статья 6. Види документів, віднесених до обов'язкового примірника 

До обов'язкового примірника документів належать такі їх види: 

видання текстові, нотні, картографічні, образотворчі; 

видання електронні; 

видання,...


Статья 7. Порядок доставляння обов'язкового примірника документів 

Порядок доставляння обов'язкового примірника документів встановлює Кабінет Міністрів України. 

Розділ II 

ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИРОБНИКІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ...


Статья 8. Обов'язки виробників документів 

Виробники документів доставляють всі або окремі за їх профілем чи/та видом: 

1) обов'язковий безоплатний примірник видань - Книжковій палаті України, національним, у тому числі...


Статья 9. Права виробників документів щодо направленого ними обов'язкового примірника документів  

Виробники документів мають право на безоплатне: 

опублікування одержувачами документів бібліографічної інформації про виготовлені виробниками документи у виданнях державної...


Статья 10. Обов'язки одержувачів документів щодо їх зберігання та використання 

Одержувачі документів зобов'язані: 

провадити реєстрацію (облік), наукову систематизацію обов'язкового примірника документів; 

забезпечувати технічні,...


Статья 11. Права одержувачів документів 

Одержувачі документів мають право на: 

заміну виробниками документів неякісного обов'язкового примірника документів на якісний у місячний термін з часу його...


Статья 12. Доставляння обов'язкового примірника документів іноземним державам 

З метою інформаційного обміну і відповідно до чинних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, до фондосховищ іноземних держав можуть...


Статья 13. Контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника документів 

Контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника документів здійснюють спеціально уповноважені органи з питань реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, у...


Статья 14. Репрографічне відтворення обов'язкового примірника документів 

Репрографічне відтворення обов'язкового примірника документів його одержувачами здійснюється з додержанням законодавства України. 


Статья 15. Відповідальність за порушення законодавства про обов'язковий примірник документів 

Особи, винні у порушенні законодавства про обов'язковий примірник документів, несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

Розділ IV 

ПРИКІНЦЕВІ...