Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29.11.2001 № 2866-III ЗУ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - Закони України 2014

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинкуСтатья 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

асоціація власників жилих будинків (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення...


Статья 2. Відносини, що регулюються цим Законом 

Цей Закон регулює: 

порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об'єднань, асоціацій; 

відносини суб'єктів права власності щодо користування...


Статья 3. Законодавство про об'єднання і асоціації 

Діяльність об'єднань і асоціацій регулюється цим Законом, Цивільним ( 435-15 ), Житловим ( 5464-10 ) та Земельним кодексами України ( 2768-14 ), іншими нормативно-правовими актами та статутом...


Статья 4. Мета створення об'єднання та його статус 

Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного...


Статья 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об'єднання 

Житлово-будівельні кооперативи можуть бути реорганізовані в об'єднання. 

Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів. Відповідно до статуту (положення) кооперативу...


Статья 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів об'єднання 

Об'єднання може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих...


Статья 7. Статут об'єднання 

Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту ( z1155-03 ), який затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 8. Статут асоціації 

До складу асоціації можуть входити об'єднання та власники садиб, що використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі (споруди). 

Статут асоціації визначає відповідно...


Статья 9. Членство в об'єднанні 

Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку. 

Членство в об'єднанні є...


Статья 10. Статутні органи об'єднання 

Органами управління об'єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об'єднання. 

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори. 

Загальні...


Статья 11. Утримання житлового комплексу на балансі 

Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може: 

прийняти на власний баланс весь житловий комплекс; 

за договором з попереднім власником залишити його...


Статья 12. Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу 

Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу здійснює управитель шляхом: 

належної експлуатації житлового комплексу та забезпечення відповідних умов користування...


Статья 13. Відносини власників приміщень і управителя 

Відносини власників приміщень і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору ( z1155-03 ), форму якого затверджує центральний орган виконавчої влади,...


Статья 14. Права власника - члена об'єднання 

Власник - член об'єднання має право: 

брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об'єднання; 

обирати та бути обраним до...


Статья 15. Обов'язки власника - члена об'єднання 

Власник - член об'єднання зобов'язаний: 

виконувати вимоги статуту об'єднання; 

виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень; 

...


Статья 16. Загальні права об'єднання 

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту: 

шляхом скликання загальних зборів: 

створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та...


Статья 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків 

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків об'єднання має право: 

робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог...


Статья 18. Обов'язки об'єднання 

Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане: 

забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить...


Статья 19. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку 

Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та загального майна. 

Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників...


Статья 20. Визначення часток обов'язкових платежів на утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна 

Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у...


Статья 21. Кошти об'єднання 

Кошти об'єднання надходять та зберігаються на рахунках у банківських установах і використовуються виключно за їх призначенням. 

Використання та розпорядження коштами здійснюється...


Статья 22. Оплата комунальних послуг членами об'єднання 

За наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень...


Статья 23. Видатки на утримання і ремонт приміщень 

Утримання і ремонт приміщень, які перебувають у власності, здійснюються відповідно до законодавства України. 

Власник приміщення зобов'язаний відповідно до законодавства...


Статья 24. Участь колишнього власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного та загального майна житлового комплексу 

Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального...


Статья 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень 

Органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, можуть делегувати об'єднанню, яке виконує функції управителя, повноваження по здійсненню розрахунків щодо передбачених законом...


Статья 26. Оренда приміщень у житловому комплексі 

Власник приміщення у багатоквартирному будинку, в якому створене об'єднання, може здати його в оренду для проживання фізичній особі або для здійснення господарської, підприємницької та іншої...


Статья 27. Страхування майна об'єднання 

У порядку, передбаченому статутом, правління об'єднання може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків. 

Члени об'єднання - власники...


Статья 28. Ліквідація об'єднання 

Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

{ Частина перша...


Статья 29. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання 

Особи, винні у: 

недотриманні вимог цього Закону; 

порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і асоціацій; 

порушенні статуту об'єднання та...


Статья 30. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

Пункт 2 статті 30 цього Закону, яким вносяться зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (...