Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-III ЗУ Про об'єкти підвищеної небезпеки - Закони України 2014

Про об'єкти підвищеної небезпекиСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

суб'єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа, у власності або у користуванні якої є хоча б один...


Статья 2. Законодавство у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 

Відносини, пов'язані з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, законами України та іншими нормативно-правовими актами. 

...


Статья 3. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 

Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі центральні органи виконавчої влади та...


Статья 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, належать: 

забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності,...


Статья 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

До повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з...


Статья 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної...


Статья 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та інших рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки 

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та інших рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної...


Статья 8. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності 

Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний: 

вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх...


Статья 9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки 

Суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин. 

Нормативи порогової маси небезпечних речовин...


Статья 10. Декларація безпеки 

Суб'єкт господарської діяльності готує і подає до місцевих органів виконавчої влади декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки. 

Суб'єкт господарської діяльності несе...


Статья 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки 

У порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, зазначені у частині п'ятій...


Статья 12. Порядок будівництва і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки 

Суб'єкт господарської діяльності, який планує будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки, зобов'язаний одержати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до...


Статья 13. Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки 

Суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, що мають намір розпочати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, надсилають до відповідних обласної, Київської...


Статья 14. Розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки 

Порядок розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього та інших законів. 


Статья 15. Надання інформації та право на одержання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки 

Суб'єкт господарської діяльності відповідно до закону надає відповідним центральним органам виконавчої влади, визначених статтею 3 цього Закону, місцевим органам виконавчої влади, органам...


Статья 16. Відшкодування шкоди, заподіяної аварією на об'єкті підвищеної небезпеки 

Шкода (в тому числі моральна), заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії, що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки, незалежно від вини суб'єкта господарської діяльності, у...


Статья 17. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

Порушення вимог цього Закону тягне за собою відповідальність згідно з законами України. 


Статья 18. Міжнародне співробітництво 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання аваріям, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації їх наслідків, забезпечення безпечної для людей та довкілля...


Статья 19. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Дозвільні...