Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону археологічної спадщини від 18.03.2004 № 1626-IV ЗУ Про охорону археологічної спадщини - Закони України 2014

Про охорону археологічної спадщиниСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

археологічна спадщина України (далі - археологічна спадщина) - сукупність об'єктів археологічної спадщини, що...


Статья 2. Законодавство України про охорону археологічної спадщини 

Законодавство України про охорону археологічної спадщини складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Закону України "Про охорону культурної...


Статья 3. Основні завдання законодавства України про охорону археологічної спадщини 

Основними завданнями законодавства України про охорону археологічної спадщини є: 

регулювання суспільних відносин у сфері охорони, дослідження та збереження археологічної...


Статья 4. Органи управління у сфері охорони археологічної спадщини 

Державне управління у сфері охорони археологічної спадщини здійснюється Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини. 

До...


Статья 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони археологічної спадщини 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони археологічної спадщини належить: 

забезпечення здійснення державної політики у сфері охорони археологічної...


Статья 6. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, належать: 

розроблення, затвердження та...


Статья 7. Повноваження інших органів охорони культурної спадщини 

До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної,...


Статья 7-1. Порядок надання дозволів, погоджень органами охорони культурної спадщини 

Дозволи і погодження, передбачені цим Законом, надаються органами охорони культурної спадщини безоплатно. 

Рішення про надання або відмову в наданні дозволу чи погодження...


Статья 8. Державний облік археологічної спадщини 

Археологічні пам'ятки і предмети підлягають державному обліку незалежно від підпорядкування і форми власності. 

Державний облік археологічної спадщини здійснюється центральним...


Статья 9. Види та принципи наукових досліджень археологічної спадщини 

Наукові дослідження археологічної спадщини включають: 

вивчення історико-архівних даних щодо об'єктів археологічної спадщини; 

польові дослідження (археологічні...


Статья 10. Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини 

Право на проведення наукових досліджень археологічної спадщини надається виключно археологам, які мають практичний досвід проведення археологічних робіт (розкопок, розвідок), виконують вимоги...


Статья 11. Науковий звіт дослідника археологічної спадщини 

Археолог, який здійснює археологічне дослідження на території України, надає до початку наступного польового сезону науковий звіт про виконані в попередньому польовому сезоні археологічні...


Статья 12. Інститут археології Національної академії наук України 

Інститут археології Національної академії наук України є державною науковою установою у сфері дослідження археологічної спадщини, що відповідно до законодавства: 

організує і...


Статья 13. Участь громадськості в охороні археологічної спадщини 

Громадські організації, громадяни сприяють органам охорони культурної спадщини у проведенні практичних заходів з виявлення, вивчення, обліку та охорони об'єктів археологічної спадщини,...


Статья 14. Правовий статус археологічної експедиції 

Археологічна експедиція за своїм правовим статусом може бути як окремим підрозділом юридичної особи (наукової установи, навчального закладу, музейної установи тощо), так і юридичною особою...


Статья 15. Права та обов'язки дослідника археологічної спадщини 

Дослідник археологічної спадщини має право на: 

поновлення наукових досліджень об'єкта археологічної спадщини, що він досліджував раніше; 

доступ до польової...


Статья 16. Реалізація прав на наукове дослідження і одержання наукового результату 

Одержана в результаті археологічних досліджень наукова інформація є об'єктом права інтелектуальної власності відповідно до законодавства України. 

Підставами виникнення права...


Статья 17. Право на публікацію результатів наукових досліджень археологічної спадщини 

Археолог, який здійснив археологічні дослідження, має виключне право на публікацію одержаної в результаті польових і післяпольових досліджень наукової інформації в порядку, встановленому...


Статья 18. Знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень 

Знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень (нерухомі та рухомі предмети, які були пов'язані з об'єктом археологічної спадщини і виявлені під час археологічних досліджень), є...


Статья 19. Обов'язки юридичних і фізичних осіб, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об'єкти

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 } 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають...


Статья 20. Джерела фінансування охорони, захисту, дослідження археологічної спадщини 

Фінансування охорони археологічної спадщини здійснюється за рахунок загального і спеціального фондів Державного бюджету України. 

Джерелами фінансування заходів у сфері охорони,...


Статья 21. Принципи та види міжнародного співробітництва України у сфері охорони археологічної спадщини 

Археологічна спадщина України є невід'ємною складовою археологічної спадщини Європи і людства в цілому. Україна заохочує міжнародні обміни інформацією про археологічні дослідження, сприяє...


Статья 22. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону археологічної спадщини 

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.