Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII ЗУ Про охорону атмосферного повітря - Закони України 2014

Про охорону атмосферного повітряСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

атмосферне повітря - життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну...


Статья 2. Законодавство про охорону атмосферного повітря 

Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та іншими нормативно-правовими...


Статья 3. Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря 

Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до закону здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що...


Статья 4. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря 

Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення та...


Статья 5. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря 

У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи: 

нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря; 

нормативи гранично допустимих викидів...


Статья 6. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря 

Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря та нормативи гранично допустимих викидів в атмосферне повітря забруднюючих...


Статья 7. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел 

Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять...


Статья 8. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел 

Нормативи гранично допустимих рівнів впливу на атмосферне повітря встановлюються для кожного стаціонарного джерела по всіх створюваних ним видах фізичних і біологічних факторів. 

...


Статья 9. Нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел 

Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел,...


Статья 10. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря 

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом...


Статья 11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел 

Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище...


Статья 12. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан 

Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан,...


Статья 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених...


Статья 14. Регулювання викидів забруднюючих речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів 

Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт...


Статья 15. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин або впливи фізичних та біологічних факторів, що можуть...


Статья 16. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат 

Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами...


Статья 17. Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів 

З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря транспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов'язаних з ними фізичних факторів...


Статья 18. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час застосування пестицидів та агрохімікатів 

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів та...


Статья 19. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час видобування надр та проведення вибухових робіт 

Видобування надр та вибухові роботи повинні проводитися з дотриманням вимог щодо охорони атмосферного повітря способами, погодженими із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує...


Статья 20. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами  

{ Частину першу статті 20 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }  

Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами...


Статья 21. Відвернення і зниження шуму 

З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися: 

створення і впровадження малошумних машин і...


Статья 22. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря 

Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають: 

екологічний податок; { Абзац другий статті 22 із змінами, внесеними...


Статья 23. Умови проектування, будівництва та реконструкції підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря 

Проектування, будівництво і реконструкція підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря, удосконалення існуючих і впровадження нових...


Статья 24. Санітарно-захисні зони 

З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції...


Статья 25. Державна екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза 

Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств та інших об'єктів проводиться державна...


Статья 26. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем 

Впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони...


Статья 27. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря 

Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами...


Статья 28. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря 

Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері...


Статья 29. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря 

Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та...


Статья 30. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря 

Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного...


Статья 31. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря 

Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають: 

об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей та на стан атмосферного...


Статья 32. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря 

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднюючих речовин та рівень забруднення...


Статья 33. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря 

Особи, винні у: 

порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; 

перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих...


Статья 34. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря 

Шкода, завдана порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та розмірах, встановлених законом. 

Розділ VIII 

МІЖНАРОДНІ...


Статья 35. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України. 

Якщо міжнародним договором України, згода на...