Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III ЗУ Про охорону дитинства - Закони України 2014

Про охорону дитинстваСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої...


Статья 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання 

Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конвенції ООН про права дитини ( 995_021 ), міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 3. Основні принципи охорони дитинства 

Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану,...


Статья 4. Система заходів щодо охорони дитинства 

Система заходів щодо охорони дитинства в Україні включає: 

визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення...


Статья 5. Організація охорони дитинства 

Основні засади охорони дитинства та державну політику у цій сфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм. 

Проведення державної політики...


Статья 6. Право на життя та охорону здоров'я 

Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

Держава гарантує дитині право на охорону...


Статья 7. Право на ім'я та громадянство 

Кожна дитина з моменту народження має право на ім'я та громадянство. Місце і порядок реєстрації народження дитини визначаються сімейним законодавством, реєстрацію актів цивільного стану, а...


Статья 8. Право на достатній життєвий рівень 

Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. 

Батьки або особи, які їх замінюють,...


Статья 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації 

Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право...


Статья 10. Право на захист від усіх форм насильства 

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах,...


Статья 11. Дитина і сім'я 

Сім'я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних...


Статья 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини 

Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх...


Статья 13. Державна допомога сім'ям з дітьми 

З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей у сім'ях держава надає батькам або особам, які їх замінюють, соціальну допомогу, передбачену Законом України "Про державну...


Статья 14. Розлучення дитини з сім'єю 

Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили. 

...


Статья 15. Право дитини на контакт з батьками, які проживають окремо

{ Назва статті 15 в редакції Закону N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009 } 

Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих...


Статья 16. Право дитини на контакт з батьками, іншими членами сім'ї та родичами, які проживають у різних державах

{ Назва статті 16 в редакції Закону N 1397-VI ( 1397-17 ) від 21.05.2009 } 

Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з...


Статья 16-1. Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію права дитини на контакт 

Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію права дитини на контакт визначаються судом у кожному конкретному випадку. 

Такими заходами і гарантіями є: 

...


Статья 17. Право дитини на майно 

Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку в спадщину майна і грошових коштів батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання їх за...


Статья 18. Право дитини на житло 

Держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. 

Діти - члени сім'ї наймача або...


Статья 19. Право на освіту 

Кожна дитина має право на освіту. 

Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних...


Статья 20. Залучення дитини до національної та світової культури 

З метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних...


Статья 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування 

Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності...


Статья 21. Дитина і праця 

Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю. 

Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного...


Статья 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю 

Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського)...


Статья 23. Право на об'єднання в дитячі та молодіжні організації 

Діти мають право на об'єднання в самостійні дитячі та молодіжні громадські організації за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України, не порушує...


Статья 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей 

Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава. 

Безпритульні діти в порядку, встановленому законом ( 2623-15 ), тимчасово...


Статья 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, мають право на особливий захист і допомогу...


Статья 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку 

Дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. 

Держава сприяє створенню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового або фізичного...


Статья 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку 

Для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних навчальних закладах, створюються спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати),...


Статья 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф 

Дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, держава забезпечує всебічну підтримку. В порядку, встановленому законодавством, їм гарантується першочергове і...


Статья 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі хвороби 

Дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД), гарантується державна допомога в порядку та обсягах, визначених Законом України "Про запобігання захворюванню на синдром...


Статья 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах 

Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються. 

Держава вживає всіх...


Статья 31. Захист дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту 

Держава через уповноважені органи вживає необхідних заходів щодо забезпечення захисту дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту на території України. 

...


Статья 32. Захист дитини від незаконного переміщення 

У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для боротьби з незаконним переміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за...


Статья 33. Захист прав дитини на особисту свободу 

Право дитини на особисту свободу охороняється законом. 

Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як винятковий захід і тільки у випадках та порядку, встановлених законом. Про...


Статья 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання 

Неповнолітні правопорушники, які потребують особливих умов виховання, в порядку, встановленому законом, направляються до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ...


Статья 35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства 

Особи, винні у порушенні вимог законодавства про охорону дитинства, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України. 

Розділ...


Статья 36. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони дитинства 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони дитинства та захисту законних прав дитини відповідно до норм міжнародного права. 

У порядку, встановленому законом,...


Статья 37. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про охорону дитинства,...