Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 № 1805-III ЗУ Про охорону культурної спадщини - Закони України 2014

Про охорону культурної спадщиниСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної...


Статья 2. Класифікація об'єктів культурної спадщини 

1. За типами об'єкти культурної спадщини поділяються на: 

споруди (витвори) - твори архітектури та інженерного мистецтва, твори монументальної скульптури та монументального...


Статья 3. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини

{ Назва статті 3 в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

1. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України,...


Статья 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини 

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини належить: 

забезпечення проведення державної політики; { Абзац статті 4 в редакції Закону N 5461-VI (...


Статья 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, належить: 

1) формування державної політики з...


Статья 6. Повноваження інших органів охорони культурної спадщини 

1. До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до...


Статья 6-1. Порядок надання дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини 

Дозволи, погодження і висновки, передбачені цим Законом, надаються органами охорони культурної спадщини безоплатно. 

Рішення про надання або про відмову в наданні дозволу,...


Статья 7. Науково-методичні ради, консультативні ради з питань охорони культурної спадщини 

1. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони...


Статья 8. Залучення фахівців та населення до охорони культурної спадщини 

1. Органи охорони культурної спадщини можуть залучати до роботи за їхньою згодою досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів...


Статья 9. Доступ до об'єктів культурної спадщини 

Право безумовного доступу до об'єктів культурної спадщини з метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання...


Статья 10. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування діяльності щодо охорони культурної спадщини 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють: 

діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських, науково-дослідних,...


Статья 11. Участь підприємств, закладів науки, освіти та культури, громадських організацій, громадян в охороні культурної спадщини 

Підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, громадяни сприяють органам охорони культурної спадщини в роботі з охорони культурної спадщини,...


Статья 12. Екскурсійне відвідування пам'яток 

Органи охорони культурної спадщини забезпечують по можливості вільний доступ до пам'яток з метою їх екскурсійного відвідування, якщо вони вважаються придатними для цього. Власник пам'ятки або...


Статья 13. Державний реєстр нерухомих пам'яток України 

1. Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають...


Статья 14. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього 

1. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (вилучення з Реєстру, зміна категорії пам'ятки) провадяться відповідно до категорії пам'ятки: 

а)...


Статья 15. Вилучення пам'ятки з Реєстру 

Вилучення пам'ятки з Реєстру здійснюється лише у разі: 

якщо пам'ятку зруйновано; 

якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена на...


Статья 16. Інформування про об'єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру 

1. Інформування про об'єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру, провадиться шляхом: 

публікації Реєстру та внесених до нього змін; 

надання інформації, що...


Статья 17. Суб'єкти права власності на пам'ятки 

Пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній власності. Суб'єкти права власності на пам'ятку визначаються згідно із законом. 

Усі...


Статья 18. Здійснення права власності на об'єкти культурної спадщини, що є пам'ятками 

1. Об'єкти культурної спадщини, що є пам'ятками (за винятком пам'яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником...


Статья 19. Грошова оцінка пам'ятки 

Кожна пам'ятка має майнову цінність, що обчислюється у грошовій одиниці України. Пам'ятки підлягають грошовій оцінці за нормативами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів...


Статья 20. Право привілеєвої купівлі пам'яток 

1. У разі продажу пам'ятки (крім пам'ятки, яка не підлягає приватизації) власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це відповідний орган охорони...


Статья 21. Примусове відчуження або викуп пам'яток 

1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки їй загрожує пошкодження або знищення, відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику пам'ятки відповідне...


Статья 22. Заборона знесення, зміни, заміни пам'яток та порядок їх переміщення (перенесення) 

Пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. 

Переміщення (перенесення)...


Статья 23. Охоронні договори 

Усі власники пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи) незалежно від форм власності на ці об'єкти зобов'язані укласти з...


Статья 24. Утримання та використання пам'яток 

1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно...


Статья 25. Надання об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, в користування юридичним та фізичним особам 

1. Надання об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, в користування юридичним та фізичним особам з науковою, культурно-освітньою, туристичною та іншою метою здійснюється з дотриманням...


Статья 26. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт та пристосування пам'яток 

1. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток національного значення здійснюються лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої...


Статья 27. Забезпечення заходів щодо охорони пам'яток 

1. У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані...


Статья 28. Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів 

Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть призводити до змін пам'яток і не повинні...


Статья 29. Обов'язки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких може негативно позначитися на стані пам'яток 

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити...


Статья 30. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам 

Органи охорони культурної спадщини зобов'язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і...


Статья 31. Охоронювані археологічні території 

1. Топографічно визначені території чи водні об'єкти, в яких містяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, за поданням відповідного органу охорони культурної спадщини можуть...


Статья 32. Зони охорони пам'яток, історичні ареали населених місць 

1. З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, їх комплексів (ансамблів), історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій навколо них мають...


Статья 33. Історико-культурні заповідники та історико-культурні заповідні території 

1. Комплекс (ансамбль) пам'яток з усією сукупністю компонентів, що становить культурну, історичну та наукову цінність, просторово, планувально і функціонально виділений у структурі населеного...


Статья 33-1. Порядок оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією 

1. Підготовку і подання клопотання про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією можуть здійснювати...


Статья 33-2. Особливості управління та функціонування історико-культурних заповідників 

1. З метою забезпечення дотримання режиму історико-культурного заповідника, визначеного положенням про нього, орган, до сфери управління якого належить заповідник, утворює адміністрацію...


Статья 33-3. Особливості управління та функціонування історико-культурних заповідних територій 

1. Забезпечення дотримання режиму історико-культурної заповідної території з розташованими на ній об'єктами культурної спадщини, визначеного у положенні про неї, здійснюється за рішенням...


Статья 34. Статус територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини 

Землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, належать до земель історико-культурного...


Статья 35. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт 

1. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також...


Статья 36. Припинення земляних робіт у разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру 

1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї...


Статья 37. Захист об'єктів культурної спадщини 

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих...


Статья 38. Джерела фінансування охорони культурної спадщини 

Фінансування охорони культурної спадщини здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих...


Статья 39. Фінансові обов'язки суб'єктів права власності на пам'ятки 

Власник пам'ятки або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління нею, забезпечує збереження, утримання в належному стані, консервацію, реставрацію,...


Статья 40. Спеціальні кошти на фінансування охорони культурної спадщини 

1. Спеціальними коштами на фінансування охорони культурної спадщини є кошти спеціальних фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів. Порядок...


Статья 41. Використання спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини 

1. Спеціальні кошти на фінансування охорони культурної спадщини можуть використовуватися на: 

консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, збереження, охорону,...


Статья 42. Пільгове оподаткування у сфері охорони культурної спадщини 

Держава здійснює політику пільгового оподаткування у сфері охорони культурної спадщини. 

Р о з д і л VIII 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ...


Статья 43. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини 

За незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об'єкті археологічної спадщини, а також за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження...


Статья 44. Відповідальність юридичних осіб за порушення законодавства про охорону культурної спадщини 

Відповідний орган охорони культурної спадщини накладає на юридичну особу, яка є власником або уповноваженим ним органом чи замовником робіт, такі фінансові санкції: 

за проведення...


Статья 45. Порядок застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини 

Фінансові санкції, передбачені статтею 44 цього Закону, накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони...


Статья 46. Адміністративна відповідальність за порушення вимог цього Закону

{ Назва статті 46 в редакції Закону N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 } 

1. За ухилення від підписання охоронних договорів на пам'ятки, порушення режиму використання пам'ятки,...


Статья 47. Відшкодування шкоди 

1. Застосування фінансових санкцій, адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного від обов'язку відшкодувати шкоду, завдану власникові пам'ятки або уповноваженому...


Статья 48. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону культурної...


Статья 49. Подання про внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини 

Подання про внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та...