Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища - Закони України 2014

Про охорону навколишнього природного середовищаСтатья 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки,...


Статья 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища 

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону...


Статья 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища 

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є: 

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів...


Статья 4. Право власності на природні ресурси 

Природні ресурси України є власністю Українського народу. 

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах,...


Статья 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища 

Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як...


Статья 6. Державні цільові та інші екологічні програми

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 } 

З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України по організації і...


Статья 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища 

Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною обов'язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього...


Статья 8. Наукові дослідження 

В Україні проводяться систематичні комплексні наукові дослідження навколишнього природного середовища та природних ресурсів з метою розробки наукових основ їх охорони та раціонального...


Статья 9. Екологічні права громадян України 

Кожний громадянин України має право на: 

а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; 

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів...


Статья 10. Гарантії екологічних прав громадян 

Екологічні права громадян забезпечуються: 

а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного...


Статья 11. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. 

Місцеві ради, органи державної влади в галузі охорони навколишнього природного середовища і...


Статья 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Громадяни України зобов'язані: 

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного...


Статья 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища 

До виключної компетенції Верховної Ради України у галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )...


Статья 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим в галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища: 

а) визначає порядок організації та діяльності органів управління...


Статья 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції: 

а) забезпечують реалізацію екологічної політики України,...


Статья 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища 

Управління охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування,...


Статья 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Кабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища: 

а) здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики; 

б) забезпечує...


Статья 18. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища

{ Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного...


Статья 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

{ Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього...


Статья 20. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

{ Назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 20-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та...


Статья 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища 

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального...


Статья 20-3. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища 

До компетенції органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища належить: 

а)...


Статья 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища 

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища належить: 

а) забезпечення реалізації державної...


Статья 21. Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Громадські природоохоронні організації мають право: { Абзац перший частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

а) брати...


Статья 22. Моніторинг навколишнього природного середовища 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для...


Статья 23. Кадастри природних ресурсів 

Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів. 

Державні кадастри...


Статья 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища 

Об'єкти, що шкідливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, види та кількість шкідливих речовин, що потрапляють у навколишнє природне середовище, види й...


Статья 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) 

Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) - це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про: 

стан...


Статья 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на...


Статья 26. Обов'язковість екологічної експертизи 

В Україні здійснюються державна, громадська та інші види екологічної експертизи.  

{ Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }  

...


Статья 27. Об'єкти екологічної експертизи 

Екологічній експертизі підлягають: 

а) проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку галузей економіки, генеральних планів населених пунктів, схем районної...


Статья 28. Державна екологічна експертиза 

Державна екологічна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ).

{ Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N...


Статья 29. Обов'язковість виконання висновків державної екологічної експертизи 

Висновок державної екологічної експертизи є обов'язковим для виконання.

{ Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

...


Статья 30. Громадська екологічна експертиза 

Громадська екологічна експертиза здійснюється незалежними групами спеціалістів з ініціативи громадських організацій, а також місцевих органів виконавчої влади за рахунок їх власних коштів або...


Статья 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища 

Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних...


Статья 32. Екологічні стандарти 

Державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є обов'язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи...


Статья 33. Екологічні нормативи 

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та...


Статья 34. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища 

Завдання контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища полягають у забезпеченні додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма державними...


Статья 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища

{ Назва статті 35 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,...


Статья 36. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля згідно з Положенням, яке затверджується центральним органом...


Статья 37. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

Нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури. 

При здійсненні...


Статья 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів 

Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. 

Законодавством України громадянам гарантується право...


Статья 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення 

До природних ресурсів загальнодержавного значення належать: 

а) територіальні та внутрішні морські води; 

б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської)...


Статья 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів 

Використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог: 

а) раціонального і економного...


Статья 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища передбачають: 

а) взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств,...


Статья 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища 

В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,...


Статья 43. Ліміти використання природних ресурсів 

Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, крім...


Статья 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин 

Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види...


Статья 46. Розподіл екологічного податку 

Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками...


Статья 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища 

Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний, Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. {...


Статья 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища 

В Україні здійснюється стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища шляхом: 

а) надання пільг при оподаткуванні підприємств,...


Статья 49. Екологічне страхування та екологічний аудит

{ Назва статті 49 в редакції Закону N 1863-IV ( 1863-15 ) від 24.06.2004 } 

В Україні здійснюється добровільне і обов'язкове державне та інші види страхування громадян та їх майна, майна...


Статья 50. Екологічна безпека 

Екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей. 

...


Статья 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів 

При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів...


Статья 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів

{ Назва статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 650/97-ВР від 19.11.97 } 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані додержувати правил транспортування,...


Статья 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу 

Підприємства, установи та організації зобов'язані забезпечувати екологічно безпечне виробництво, зберігання, транспортування, використання, знищення, знешкодження і захоронення мікроорганізмів,...


Статья 54. Охорона навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення 

Місцеві ради, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених...


Статья 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами 

Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення. 

Розміщення...


Статья 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок

{ Назва статті 56 в редакції Закону N 198-IV ( 198-15 ) від 24.10.2002 } 

Підприємства, установи, організації, що здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування...


Статья 57. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем 

При проведенні фундаментальних та прикладних наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт обов'язково повинні враховуватися вимоги охорони навколишнього природного середовища,...


Статья 58. Вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності 

Вимоги екологічної безпеки, встановлені для розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації об'єктів щодо обмеження негативного впливу на навколишнє...


Статья 59. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів 

Планіровка, розміщення, забудова і розвиток населених пунктів здійснюються за рішенням місцевих рад з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог охорони навколишнього...


Статья 60. Система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні 

Особливій охороні підлягають природні території та об'єкти, що мають велику екологічну цінність як унікальні та типові природні комплекси, для збереження сприятливої екологічної обстановки,...


Статья 61. Природно-заповідний фонд України 

Ділянки суші та водного простору, природні комплекси й об'єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну і економічну цінність і призначені для збереження природної різноманітності,...


Статья 62. Курортні і лікувально-оздоровчі зони 

Курортними і лікувально-оздоровчими зонами визнаються території, які мають виражені природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні та інші умови, сприятливі для лікування і...


Статья 63. Рекреаційні зони 

Рекреаційними зонами є ділянки суші і водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму. 

На території рекреаційних зон забороняються: 

а)...


Статья 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу 

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її...


Статья 65. Зона надзвичайної екологічної ситуації 

Окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація, може бути оголошена зоною надзвичайної екологічної ситуації. 

Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна...


Статья 66. Запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків 

При проектуванні й експлуатації господарських та інших об'єктів, діяльність яких може шкідливо впливати на навколишнє природне середовище, розробляються і здійснюються заходи щодо запобігання...


Статья 67. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Спори у галузі охорони навколишнього природного середовища вирішуються судом, місцевими радами чи органами, які утворюються ними, відповідно до їх компетенції і в порядку, встановленому...


Статья 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і...


Статья 69. Особливості застосування цивільної відповідальності 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

{ Частина перша статті 69 в редакції Закону N...


Статья 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення і злочини 

Визначення складу екологічних правопорушень і злочинів, порядок притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх вчинення встановлюються Кодексом України про...


Статья 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища на державному рівні відповідно до законодавства України та міжнародного права.

{...


Статья 72. Обов'язок іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

{ Назва статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов'язані на території...