Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону прав на промислові зразки від 15.12.1993 № 3688-XII ЗУ Про охорону прав на промислові зразки - Закони України 2014

Про охорону прав на промислові зразкиСтатья 1. Визначення 

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; { Абзац...


Статья 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на промислові зразки 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо...


Статья 3. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислові зразки, то застосовуються правила міжнародного договору. 

...


Статья 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких...


Статья 5. Умови надання правової охорони 

1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. { Пункт 1 статті 5 із змінами,...


Статья 6. Умови патентоспроможності промислового зразка 

1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. { Пункт 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 }

2....


Статья 7. Право автора 

1. Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на...


Статья 8. Право роботодавця 

1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором...


Статья 9. Право правонаступника 

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник автора або роботодавця. 


Статья 10. Право першого заявника 

Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш...


Статья 11. Заявка 

1. Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.

2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної...


Статья 12. Дата подання заявки 

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:

клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою;

відомості про...


Статья 13. Пріоритет 

1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же промисловий зразок протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави -...


Статья 14. Експертиза заявки 

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої...


Статья 15. Відкликання заявки 

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу патенту.

{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від...


Статья 16. Публікація про видачу патенту 

1. На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному...


Статья 17. Реєстрація патенту 

1. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснює державну...


Статья 18. Видача патенту 

1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають...


Статья 19. Оскарження рішення за заявкою 

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів,...


Статья 20. Права, що випливають з патенту 

1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

2. Патент надає його власнику...


Статья 22. Дії, які не визнаються порушенням прав 

1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений...


Статья 23. Обов'язки, що випливають з патенту 

1. Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні...


Статья 24. Припинення дії патенту 

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей...


Статья 25. Визнання патенту недійсним 

1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим...


Статья 26. Порушення прав власника патенту 

1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним...


Статья 27. Способи захисту прав 

1. Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у...


Статья 28. Державне мито і збори 

Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів на промислові зразки визначаються законодавством.

Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу патентів на...


Статья 29. Патентування промислового зразка в іноземних державах 

1. Будь-яка особа має право запатентувати промисловий зразок в іноземних державах. 

{ Пункт 2 статті 29 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003...


Статья 30. Державне стимулювання створення та використання промислових зразків 

Держава стимулює створення і використання промислових зразків, встановлює авторам і особам, які використовують їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно...