Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону прав на сорти рослин від 21.04.1993 № 3116-XII ЗУ Про охорону прав на сорти рослин - Закони України 2014

Про охорону прав на сорти рослинСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

автор сорту (селекціонер) - людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт; { Абзац другий...


Статья 2. Законодавство України про права на сорти рослин 

Законодавство України про права на сорти рослин базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) та складається із Цивільного кодексу України ( 435-15 ), цього Закону, міжнародних договорів у...


Статья 3. Сфера застосування цього Закону 

Цей Закон застосовується щодо сортів усіх родів і видів рослин. 

Норми цього Закону щодо визначення придатності сорту до поширення в Україні, права на поширення в Україні не...


Статья 3-1. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин 

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин є: 

1) автор (автори) сорту рослин; 

2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на...


Статья 4. Застосування норм міжнародних договорів 

Якщо у міжнародному договорі, згода на обов'язковість якого в Україні надана Верховною Радою України, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом та виданими відповідно до нього...


Статья 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства 

Іноземні особи і особи без громадянства набувають, здійснюють та користуються захистом прав на сорти рослин відповідно до цього Закону нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім...


Статья 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони прав на сорти 

Кабінет Міністрів України: 

спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади щодо виконання цього Закону; 

видає нормативно-правові акти з питань...


Статья 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі: 

організовує та здійснює державний нагляд (контроль) у...


Статья 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин

{ Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої...


Статья 9. Повноваження і обов’язки Уповноваженого органу 

Уповноважений орган забезпечує реалізацію цього Закону та інших нормативно-правових актів про охорону прав на сорти рослин і виконує такі функції: 

забезпечує розвиток наукового...


Статья 10. Права на сорти 

1. Згідно з цим Законом можуть набуватися такі права на сорти: 

особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; { Абзац другий частини першої статті 10 в...


Статья 11. Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього 

{ Назва статті 11 в редакції Закону N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Різновидами сорту, на які можуть набуватися права, є клон, лінія, гібрид першого покоління,...


Статья 12. Умови державної реєстрації сорту 

Державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні.

{ Текст статті 12 в редакції Закону...


Статья 13. Назва сорту 

1. Сортові присвоюється назва, яка повинна його однозначно ідентифікувати і відрізнятися від будь-якої іншої назви існуючого в Україні і державах-учасниках сорту того ж чи спорідненого...


Статья 14. Придатність сорту для поширення в Україні 

Сорт вважається придатним для поширення в Україні, якщо він відмінний, однорідний та стабільний, може бути використаний для задоволення потреб суспільства і не заборонений для поширення з...


Статья 15. Загальні положення порядку набуття прав на сорт 

1. Права на сорт набуваються в Україні шляхом подання до Уповноваженого органу заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав. 

2. Набування прав на сорт в іноземних...


Статья 16. Право селекціонера (автора сорту) 

1. Право на подання заявки на сорт рослин належить автору сорту (селекціонеру), якщо інше не передбачено цим Законом. 

2. Якщо сорт створили спільно кілька авторів, то вони мають...


Статья 17. Право роботодавця 

1. Якщо сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням трудового договору чи договору про створення за замовленням з роботодавцем з використанням ноу-хау останнього, то в разі, якщо...


Статья 18. Право правонаступника 

Право на подання заявки на сорт рослин має відповідно правонаступник автора або роботодавця.

{ Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006...


Статья 19. Право першого заявника 

Якщо сорт рослин створено двома чи більше авторами (групами авторів) незалежно один від одного, то права на сорт належать заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено...


Статья 19-1. Право будь-якої особи 

1. Будь-яка особа може подати заявку про набуття права на поширення сорту, який віднесений до загальновідомих, без прав інтелектуальної власності на нього.

{ Закон доповнено статтею...


Статья 20. Заявка на сорт 

1. Заявка на сорт подається до Уповноваженого органу особою, яка має на це право, згідно із статтями 16, 17 і 18 цього Закону. 

2. Заявка повинна стосуватися тільки одного...


Статья 21. Дата, на яку заявка вважається поданою 

1. Датою подання заявки вважається дата одержання Уповноваженим органом всіх матеріалів заявки, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, або частини матеріалів, що містять...


Статья 22. Право на пріоритет заявки 

1. Заявник має право заявити пріоритет за датою подання попередньої заявки на той же сорт до компетентного органу іншої держави-учасника за умови, що заявка подана до Уповноваженого органу не...


Статья 23. Конфіденційність заявки 

1. З дати надходження заявки до Уповноваженого органу та до дати публікації відомостей про заявку згідно з вимогами пункту "б" частини п'ятої статті 26 цього Закону матеріали заявки вважаються...


Статья 24. Відкликання заявки 

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про реєстрацію сорту. 


Статья 25. Експертиза заявки 

1. Експертиза заявки має статус державної науково-технічної експертизи. Вона проводиться з метою встановлення відповідності заявки і сорту вимогам цього Закону та підготовки обгрунтованих...


Статья 26. Формальна експертиза 

1. Формальна експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені цим Законом і затвердженими центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 27. Кваліфікаційна експертиза 

1. Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав...


Статья 28. Експертиза назви сорту 

1. Експертиза запропонованої назви сорту проводиться з метою визначення відповідності цієї назви вимогам, встановленим статтею 13 цього Закону.  

{ Частину другу статті 28...


Статья 29. Експертиза на придатність на поширення сорту 

{ Назва статті 29 в редакції Закону N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Уповноважений орган визначає перелік родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на...


Статья 30. Заперечення третіх осіб щодо реєстрації сорту 

1. Будь-яка особа може подати Уповноваженому органу вмотивоване заперечення щодо виникнення прав на сорт на підставі невідповідності його вимогам, встановленим цим Законом, протягом трьох...


Статья 31. Рішення за заявкою 

1. У разі відповідності за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого сорту вимогам цього Закону Уповноваженим органом приймається рішення про виникнення прав на сорт. Якщо заявлений...


Статья 32. Тимчасова правова охорона 

1. Внесені до Реєстру заявок відомості про сорт дають заявнику право на тимчасову правову охорону від дати подання заявки.

{ Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 33. Державна реєстрація прав на сорт 

{ Назва статті 33 в редакції Закону N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі...


Статья 34. Публікування внесених до реєстрів відомостей 

Внесені до Реєстру сортів та Реєстру патентів відомості та опис сорту публікуються в періодичному офіційному виданні Уповноваженого органу.

{ Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із...


Статья 35. Видача документів про права на сорт 

1. Уповноваженим органом в місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові (авторам) видається свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові - патент на сорт рослин і...


Статья 36. Оскарження рішення стосовно заявки 

Заявник має право оскаржити будь-яке рішення Уповноваженого органу щодо заявки до суду. 

Розділ IV ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З СОРТОМ РОСЛИН 


Статья 37. Особисте немайнове право авторства на сорт 

1. Особа, яка створила сорт, визнається автором сорту. Вона набуває особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин від дати державної реєстрації прав на сорт.

{...


Статья 38. Право на поширення сорту в Україні 

1. Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. По сортах родів і видів, які не...


Статья 39. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин 

{ Назва статті 39 в редакції Закону N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця патенту на використання...


Статья 39-1. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 

1. Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами. 

2. Право...


Статья 40. Передача (відчуження) майнових прав на сорт і передача права на використання сорту 

{ Назва статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Володілець патенту має право передати свої майнові права на сорт на підставі...


Статья 41. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 

{ Назва статті 41 в редакції Закону N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин обмежується строком, установленим цим...


Статья 42. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 

{ Назва статті 42 в редакції Закону N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або чинності...


Статья 43. Примусова ліцензія на використання сорту 

1. Примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця патенту. Видавати примусові ліцензії на використання сортів можуть...


Статья 44. Дії, які не визнаються порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 

{ Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

Використання сорту без згоди (дозволу) володільця патенту не визнаються порушеннями...


Статья 45. Вичерпання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії щодо будь-якого матеріалу його сорту або сорту, на який поширюються положення частини третьої статті 39 цього...


Статья 47. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 

{ Назва статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії...


Статья 48. Обов'язки володільця патенту 

{ Назва статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Володілець патенту повинен добросовісно користуватися своїм майновим правом на...


Статья 49. Обов'язки щодо використання назви сорту 

1. Будь-яка особа, яка використовує посадковий матеріал сорту, повинна застосовувати назву цього сорту навіть після закінчення строку дії правової охорони на нього. 

2. При...


Статья 50. Дострокове припинення чинності майнових прав на сорт 

{ Назва статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що...


Статья 50-1. Припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин 

1. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстрацію сорту, що його засвідчує, припиняється в разі відмови власника майнового...


Статья 51. Відмова від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 

{ Назва статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006 } 

1. Володілець патенту має право відмовитися від майнових прав інтелектуальної...


Статья 52. Визнання права на сорт недійсним 

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо: { Абзац перший частини першої статті 52 в...


Статья 53. Порушення прав на сорт 

1. Привласнення авторства є порушенням особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

{ Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V (...


Статья 54. Спори, що розв'язуються у судовому порядку 

1. Особа, права якої на сорт порушені, може звернутися до суду за захистом цих прав.

{ Частина перша статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом N 311-V ( 311-16 ) від 02.11.2006...


Статья 55. Відповідальність за порушення прав на сорти 

1. Суд має право ухвалити рішення про: 

а) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування; 

б)...


Статья 56. Державне мито та збори 

1. Розмір та порядок сплати державного мита, передбаченого цим Законом, установлюються законодавством. Кошти, одержані від сплати державного мита, зараховуються до Державного бюджету України і...


Статья 57. Державне стимулювання створення та використання нових сортів 

1. Держава стимулює створення нових сортів рослин, встановлює авторам сортів (селекціонерам) пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги відповідно до чинного...


Статья 58. Правовий статус патентів, виданих до введення у дію цього Закону 

Чинні патенти України на сорти рослин, видані відповідно до законодавства, що діяло до введення в дію цього Закону, прирівнюються за правовим статусом до патентів, виданих згідно з цим...


Статья 59. Чинність виданих до набрання чинності цим Законом авторських свідоцтв 

Авторські свідоцтва СРСР на сорти рослин, а також видані до набрання чинності цим Законом на підставі Постанови N 935 Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 року ( 935-93-п )...


Статья 60. Особливості незавершеної до набрання чинності цим Законом експертизи заявки про видачу патенту на сорт рослин 

Експертиза заявки про видачу патенту на сорт рослин, що не завершена до набрання чинності цим Законом, проводиться у подальшому в порядку, встановленому цим Законом. У цьому разі визначається...