Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем від 05.11.1997 № 621/97-ВР ЗУ Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем - Закони України 2014

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхемСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної...


Статья 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на топографії ІМС 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на топографії ІМС, для чого: 

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення...


Статья 3. Права іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства мають такі ж права, як і передбачені цим Законом права громадян України, за винятками тих, що встановлені міжнародними договорами України. 

...


Статья 4. Умови надання правової охорони на топографію IMC 

1. Держава здійснює правову охорону топографії IMC шляхом її реєстрації в Установі.

Особливості охорони прав на топографії IMC, віднесені до державної таємниці, визначаються окремим...


Статья 5. Умови охороноздатності топографії IMC 

1. Топографія IMC відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною. 

2. Топографія IMC визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення...


Статья 6. Право автора 

1. Право на реєстрацію топографії IMC має автор або його правонаступник. 

2. Автори, які спільно створили топографію IMC, мають однакові права на реєстрацію топографії IMC, якщо...


Статья 7. Право роботодавця 

1. Право на реєстрацію топографії IMC і усі права, що з цієї реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії IMC або його правонаступник, якщо топографію IMC створено у зв'язку з...


Статья 8. Право першого заявника 

Якщо до Установи надійшло дві чи більше заявок на одну і ту ж топографію IMC від різних заявників, то право на реєстрацію топографії належить тому заявнику, заявка якого має більш ранню дату...


Статья 9. Заявка на реєстрацію топографії IMC 

1. Особа, яка бажає зареєструвати топографію IMC і має на це право, подає до Установи заявку на реєстрацію. Заявка на реєстрацію топографії IMC може бути подана двома і більше...


Статья 10. Дата подання заявки 

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою заявки, що відповідає вимогам пунктів 4-6 статті 9 цього Закону. 

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 8 та 9...


Статья 11. Експертиза заявки 

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої...


Статья 12. Реєстрація топографії ІМС 

1. Після прийняття рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС Установа здійснює реєстрацію заявленої топографії ІМС, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. 

Форма...


Статья 13. Публікація відомостей про реєстрацію 

1. Одночасно з державною реєстрацією топографії ІМС здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про реєстрацію топографії ІМС, визначених в установленому порядку. ( Пункт 1 статті...


Статья 14. Видача свідоцтва 

1. Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після реєстрації топографії IMC.

Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому...


Статья 15. Оскарження рішення за заявкою 

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів,...


Статья 16. Права, що випливають з реєстрації топографії IMC 

1. Права, що випливають із реєстрації топографії IMC, діють від дати внесення відомостей про топографію IMC до Реєстру. 

2. Реєстрація топографії IMC надає власнику зареєстрованої...


Статья 17. Дії, які не визнаються порушенням прав на зареєстровану топографію IMC 

1. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії IMC, використання зареєстрованої топографії IMC:

у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу...


Статья 18. Обов'язки власника прав на зареєстровану топографію IMC 

1. Власник прав на зареєстровану топографію IMC повинен добросовісно користуватися виключним правом, що надається реєстрацією. 

2. Якщо зареєстрована топографія IMC не...


Статья 19. Використання зареєстрованої топографії ІМС без дозволу власника прав на неї 

1. З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС визначеній...


Статья 20. Визнання реєстрації топографії ІМС недійсною 

1. Реєстрація топографії ІМС може бути визнана у судовому порядку недійсною у разі: 

а) невідповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охороноздатності, визначеним статтею 5...


Статья 21. Порушення прав власника зареєстрованої топографії ІМС 

1. Порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, вважається будь-яке посягання на його права, передбачені...


Статья 22. Способи захисту прав 

1. Захист прав на топографію ІМС здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з...


Статья 23. Державне мито і збори 

Розмір та порядок сплати державного мита за реєстрацію топографій ІМС визначаються законодавством. 

Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію топографій ІМС,...


Статья 24. Охорона прав на топографії IMC в іноземних державах 

1. Автор топографії IMC чи його правонаступник, роботодавець автора чи його правонаступник мають право на реєстрацію топографії IMC в іноземних державах. Охорона в іноземних державах прав на...


Статья 25. Державне стимулювання створення та використання топографій IMC 

Держава стимулює створення і використання топографій IMC, встановлює авторам і особам, які їх використовують, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає інші пільги відповідно до...


Статья 26. Введення в дію цього Закону 

Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" набирає чинності з дня його опублікування.  

Президент України...