Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону прав на зазначення походження товарів від 16.06.1999 № 752-XIV ЗУ Про охорону прав на зазначення походження товарів - Закони України 2014

Про охорону прав на зазначення походження товарівСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної...


Статья 2. Законодавство України про охорону прав на зазначення походження товарів 

Законодавство України про охорону прав на зазначення походження товарів складається із цього Закону, законів України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ), "Про охорону...


Статья 3. Повноваження Установи у сфері охорони прав на зазначення походження товарів 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на зазначення походження товарів, для чого: 

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи,...


Статья 4. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила...


Статья 5. Права та обов'язки іноземців і осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких...


Статья 6. Надання правової охорони зазначенням походження товарів 

1. Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання. 

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні...


Статья 7. Умови надання правової охорони 

1. Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не поширюються встановлені цим Законом...


Статья 8. Підстави для відмови в наданні правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару 

1. Цим Законом не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару, що: 

а) не відповідає умовам, передбаченим статтею 7 цього Закону; 

б)...


Статья 9. Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають: 

а) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості,...


Статья 10. Заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Заявка на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару подається до Установи особами, які мають право на реєстрацію згідно із частиною першою статті 9 цього Закону. 

...


Статья 11. Експертиза заявки 

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої...


Статья 12. Відкликання заявки 

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження...


Статья 13. Оскарження рішення за заявкою 

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи. 

2. Якщо рішення...


Статья 14. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

1. На підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження...


Статья 15. Видача свідоцтва на право використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається Установою протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до...


Статья 16. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару в іноземних державах 

Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на території України, може бути подана тільки після його реєстрації в...


Статья 17. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання 

1. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації. 

2. Реєстрація права на...


Статья 18. Обов'язки власника свідоцтва 

Власник свідоцтва зобов'язаний забезпечувати відповідність якості, особливих властивостей та характеристик товару, що виробляється, їх опису в Реєстрі. 

Розділ V 

...


Статья 19. Підстави для визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Правова охорона кваліфікованого зазначення походження товару визнається недійсною на підставі визнання недійсною реєстрації цього зазначення. 

2. Правова охорона...


Статья 20. Визнання реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання цього зазначення недійсними 

1. Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару може бути визнана судом недійсною у разі його невідповідності умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 7 цього...


Статья 21. Припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та права на його використання

( Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

1. Дія реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару може бути припинена...


Статья 22. Порядок визнання недійсними та припинення дії реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання 

1. Визнання реєстрації та відповідного свідоцтва недійсними провадиться у судовому порядку. ( Частина перша статті 22 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 ) 

2....


Статья 23. Порушення прав на використання зазначення походження товару 

1. Порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця...


Статья 25. Способи захисту прав 

1. Захист прав на зазначення походження товару здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що...


Статья 26. Державне мито і збори 

Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв визначаються законодавством. 

Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв, зараховуються до...