Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15.12.1993 № 3689-XII ЗУ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг - Закони України 2014

Про охорону прав на знаки для товарів і послугСтатья 1. Визначення 

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; { Абзац...


Статья 2. Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг 

1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає...


Статья 3. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору. 


Статья 4. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства 

1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких...


Статья 5. Умови надання правової охорони 

1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені...


Статья 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони 

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: 

державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); 

...


Статья 7. Заявка 

1. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу...


Статья 8. Дата подання заявки 

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 

клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою; 

...


Статья 9. Пріоритет 

1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці...


Статья 10. Експертиза заявки 

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи...


Статья 11. Відкликання заявки 

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.

( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від...


Статья 11-1. Поділ заявки 

1. Заявник має право поділити заявку на дві і більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не...


Статья 12. Публікація про видачу свідоцтва 

На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в...


Статья 13. Реєстрація знака 

1. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення...


Статья 14. Видача свідоцтва 

1. Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва...


Статья 15. Оскарження рішення за заявкою 

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів, затребуваних...


Статья 16. Права, що випливають із свідоцтва 

1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. 

2. Свідоцтво надає його власнику право...


Статья 17. Обов'язки, що випливають із свідоцтва 

Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, в...


Статья 18. Припинення дії свідоцтва 

1. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей...


Статья 19. Визнання свідоцтва недійсним 

1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності...


Статья 20. Порушення прав власника свідоцтва 

1. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до...


Статья 21. Способи захисту прав 

1. Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з...


Статья 22. Право повторної реєстрації 

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. (...


Статья 23. Державне мито і збори 

Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг визначаються законодавством.

Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу свідоцтв на...


Статья 24. Реєстрація знака в іноземних державах 

1. Будь-яка особа має право зареєструвати знак в іноземних державах. 

2. У разі реєстрації знака в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків...


Статья 25. Охорона прав на добре відомий знак 

1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ) та цим Законом на підставі визнання знака добре...