Статья 13. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Реєстрація знака 1. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

{ Пункт 1 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

2. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про свідоцтво, за умови сплати збору за подання цього клопотання.

{ Пункт 2 статтті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

3. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за ініціативою власника свідоцтва або Установи. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За внесення до Реєстру змін щодо свідоцтва сплачується збір. ( Статтю 13 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 ) 

Другие статьи закона