Статья 14. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Видача свідоцтва 1. Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

2. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. { Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

3. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Установа вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.

4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва його власнику видається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За видачу дубліката свідоцтва сплачується збір. { Пункт 4 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } { Статтю 14 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 }

Другие статьи закона