Статья 19. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Визнання свідоцтва недійсним 1. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. ( Пункт 1 статті 19 доповнено підпунктом "в" згідно із Законом N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

( Стаття 19 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 ) 

Р о з д і л VI 

ЗАХИСТ ПРАВ 

Другие статьи закона