Статья 2. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг 1. Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого:

організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них;

видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію;

забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;

{ Абзац шостий пункту 1 статті 2 виключено на підставі Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

організовує роботу щодо перепідготовки кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

доручає закладам, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації виконувати окремі завдання, визначені цим Законом, Положенням про Установу, іншими нормативно-правовими актами у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

здійснює інші повноваження відповідно до законів. { Абзац одинадцятий пункту 1 статті 2 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

2. Фінансування діяльності Установи провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

( Стаття 2 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 ) 

Другие статьи закона