Статья 21. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Способи захисту прав 1. Захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. 

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. 

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: 

встановлення власника свідоцтва; 

укладання та виконання ліцензійних договорів; 

порушення прав власника свідоцтва.

( Стаття 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

Другие статьи закона