Статья 4. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства 1. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов’язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

2. Іноземці та особи без громадянства у відносинах з Установою реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

{ Стаття 4 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } Р о з д і л II 

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗНАКІВ 

Другие статьи закона