Статья 8. Закона України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Дата подання заявки 1. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 

клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою; 

відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; 

достатньо чітке зображення позначення, що заявляється; 

перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак. 

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 10 та 11 статті 10 цього Закону. 

3. Після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

{ Пункт 3 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } { Стаття 8 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 } 

Другие статьи закона