Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про охорону земель від 19.06.2003 № 962-IV ЗУ Про охорону земель - Закони України 2014

Про охорону земельСтатья 1. Охорона земель та інші основні поняття і терміни 

Охорона земель - система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель...


Статья 2. Земля як об'єкт охорони 

Об'єктом особливої охорони держави є всі землі в межах території України. 


Статья 3. Принципи державної політики у сфері охорони земель 

Основними принципами державної політики у сфері охорони земель є: 

забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; 

пріоритет...


Статья 4. Правове регулювання у сфері охорони земель 

Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), цього Закону, інших нормативно-правових актів,...


Статья 5. Органи, які здійснюють регулювання в галузі охорони земель 

Регулювання в галузі охорони земель здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи...


Статья 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі охорони земель 

До повноважень Верховної Ради України в галузі охорони земель належать: 

визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель; 

затвердження...


Статья 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі охорони земель 

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим на території республіки в галузі охорони земель належать: 

забезпечення реалізації державної політики в галузі...


Статья 8. Повноваження обласних рад у галузі охорони земель 

До повноважень обласних рад у галузі охорони земель належать: 

забезпечення реалізації державної політики щодо використання та охорони земель; 

участь у реалізації...


Статья 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі охорони земель 

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі охорони земель на їх території належать: 

затвердження та участь у реалізації цільових програм, схем та...


Статья 10. Повноваження районних рад у галузі охорони земель 

До повноважень районних рад у галузі охорони земель на території району належать: 

забезпечення реалізації державної політики щодо використання та охорони земель; 

...


Статья 11. Повноваження районних у містах рад у галузі охорони земель 

Повноваження районних у містах рад у галузі охорони земель визначають міські ради. 


Статья 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земель 

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земель на території сіл, селищ, міст належать: 

розробка, затвердження і реалізація цільових програм та...


Статья 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі охорони земель 

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі охорони земель належать: 

реалізація державної політики в галузі використання та охорони земель; 

розроблення і...


Статья 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони земель 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим на території республіки в галузі охорони земель належать: 

забезпечення реалізації державної політики в галузі...


Статья 15. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі охорони земель 

До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі охорони земель належать: 

забезпечення реалізації державної політики щодо використання та охорони земель; 

...


Статья 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель, належать: 

участь у реалізації...


Статья 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель,...


Статья 17-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі...


Статья 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель, належать: 

розроблення...


Статья 18-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель, належать: 

1)...


Статья 19. Державний контроль за використанням та охороною земель 

Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі,...


Статья 20. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель 

Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють сільські, селищні, міські, районні та обласні ради. 


Статья 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель 

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють громадські інспектори, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої...


Статья 22. Система заходів у галузі охорони земель 

Система заходів у галузі охорони земель включає: 

державну комплексну систему спостережень; 

розробку загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм...


Статья 23. Державна комплексна система спостережень 

Державна комплексна система спостережень включає топографо-геодезичні, картографічні, ґрунтові, агрохімічні, радіологічні та інші обстеження і розвідування стану земель і ґрунтів, їх...


Статья 24. Загальнодержавна та регіональні програми використання та охорони земель 

Загальнодержавна програма використання та охорони земель розробляється відповідно до програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку України та охорони довкілля. 

...


Статья 25. Документація із землеустрою в галузі охорони земель 

Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень,...


Статья 26. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель 

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель включають: 

поділ земель за цільовим призначенням з урахуванням...


Статья 27. Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів 

Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами шляхом: 

надання...


Статья 28. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель 

Стандартизація і нормування в галузі охорони земель полягають у забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів...


Статья 29. Стандартизація в галузі охорони земель 

До нормативних документів із стандартизації в галузі охорони земель належать: 

терміни, поняття класифікації; 

методи, методики і засоби визначення складу та...


Статья 30. Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів 

У галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються такі нормативи: 

гранично допустимого забруднення ґрунтів; 

якісного стану...


Статья 31. Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів 

Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів визначаються з метою встановлення критеріїв придатності земель для використання їх за цільовим призначенням. 

До нормативів...


Статья 32. Нормативи якісного стану ґрунтів 

Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою запобігання їх виснаженню і використовуються для здійснення контролю за якісним станом ґрунтів. 

Нормативи якісного стану...


Статья 33. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь 

Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються для запобігання надмірному антропогенному впливу на них, у тому числі надмірній розораності сільськогосподарських...


Статья 33-1. Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах 

Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах встановлюються для досягнення високих і стабільних урожаїв та запобігання виснаженню...


Статья 34. Нормативи показників деградації земель та ґрунтів 

Нормативи показників деградації земель установлюються для кожної категорії земель з метою запобігання погіршенню їх стану і використовуються для здійснення контролю за використанням та...


Статья 35. Вимоги до власників і землекористувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності 

Власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані: 

дотримуватися вимог земельного та природоохоронного...


Статья 36. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення 

Охорона земель сільськогосподарського призначення забезпечується на основі реалізації комплексу заходів щодо збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної...


Статья 37. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів 

Власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок зобов'язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими...


Статья 38. Охорона земель при здійсненні меліорації 

Меліорація земель здійснюється згідно з проектами, затвердженими в установленому законодавством порядку. 

Підприємства, установи та організації при проведенні меліорації земель...


Статья 39. Охорона родючості ґрунтів при використанні осадів стічних вод 

Використання з метою удобрення ґрунтів осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, здійснюється з дозволу обласних, Київської та Севастопольської міських державних...


Статья 40. Охорона земель при застосуванні пестицидів і агрохімікатів 

Застосування пестицидів і агрохімікатів здійснюється відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ). 


Статья 41. Охорона земель при веденні лісового господарства 

При веденні лісового господарства лісокористувачі, незалежно від форми власності і господарювання, забезпечують збереження та підвищення родючості ґрунтів, їх належний екологічний стан...


Статья 42. Охорона земель при веденні водного господарства 

При веденні водного господарства охорона земель водного фонду здійснюється шляхом обмеження антропогенного впливу на них і додержання особливого режиму їх використання відповідно до...


Статья 43. Особливості охорони земель водного фонду, наданих для рибогосподарських цілей 

Охорона земель водного фонду, наданих для рибогосподарських цілей, здійснюється шляхом вжиття заходів щодо запобігання погіршенню водних живих ресурсів, а також затопленню, підтопленню та...


Статья 44. Охорона земель при спорудженні та експлуатації лінійних інженерних споруд 

При спорудженні та експлуатації лінійних інженерних споруд (доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв'язку, а також інших лінійних інженерних споруд) спеціально уповноважені органи...


Статья 45. Охорона земель і ґрунтів від забруднення небезпечними речовинами 

Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад установлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється. 

У разі виявлення...


Статья 46. Охорона земель і ґрунтів від забруднення відходами 

При здійсненні господарської діяльності, пов'язаної із зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням і захороненням відходів, забезпечуються: 

виконання...


Статья 47. Охорона земель від ерозії та зсувів 

Використання ерозійно- та зсувонебезпечних земельних ділянок дозволяється за умови вжиття заходів щодо їх протиерозійного і протизсувного захисту, передбачених законодавством...


Статья 48. Охорона земель у процесі містобудівної діяльності 

Територіальний розвиток житлової та громадської забудови в межах населених пунктів, а також спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури здійснюються з урахуванням вимог...


Статья 49. Охорона земель при застосуванні нових технічних засобів і технологій 

При розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових і реконструйованих об'єктів, застосуванні нових технічних засобів і технологій, які справляють негативний вплив на екологічний...


Статья 50. Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 

Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення здійснюється шляхом включення цих земель до складу екологічної...


Статья 51. Консервація земель 

Консервації підлягають деградовані та малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднені земельні ділянки,...


Статья 52. Рекультивація земель 

Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних,...


Статья 53. Заборона вивезення ґрунтової маси за межі території України 

Вивезення ґрунтової маси за межі території України, крім зразків для проведення наукових досліджень, забороняється. 


Статья 54. Моніторинг земель і ґрунтів 

Моніторинг земель і ґрунтів проводиться з метою своєчасного виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення...


Статья 55. Фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів 

Фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, у тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат...


Статья 56. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону земель 

Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства України про охорону земель, несуть відповідальність згідно із законом. 

Застосування заходів дисциплінарної,...