Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР ЗУ Про оплату праці - Закони України 2014

Про оплату праціСтатья 1. Заробітна плата 

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати...


Статья 2. Структура заробітної плати 

Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді...


Статья 3. Мінімальна заробітна плата 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а...


Статья 4. Джерела коштів на оплату праці 

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. 

Для установ і організацій, що...


Статья 5. Система організації оплати праці 

Організація оплати праці здійснюється на підставі:

законодавчих та інших нормативних актів;

генеральної угоди на національному рівні; { Абзац третій частини першої статті 5 в...


Статья 6. Тарифна система оплати праці 

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 

Тарифна...


Статья 7. Законодавство про оплату праці 

Законодавство про оплату праці грунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), цього Закону, Закону України "Про колективні...


Статья 8. Сфера державного регулювання оплати праці 

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення...


Статья 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати 

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної...


Статья 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати

{ Стаття 10 вводиться в дію з 1 березня 1996 року згідно з Постановою ВР N 49/96-ВР від 20.02.96 } 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням...


Статья 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх встановлення 

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, визначаються генеральною угодою. 


Статья 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці 

Норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася...


Статья 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету 

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.

{ Частина перша статті...


Статья 13-1. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення: 

розробляє нормативно-правові акти з...


Статья 14. Система договірного регулювання оплати праці 

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода),...


Статья 15. Організація оплати праці на підприємствах 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних,...


Статья 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким з бюджету виділяються дотації 

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до статті 15 цього Закону, але в межах...


Статья 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі) 

Для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці...


Статья 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад 

Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад встановлюються на умовах, визначених колективним договором, з дотриманням гарантій, встановлених законодавством і...


Статья 19. Оплата праці за сумісництвом 

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. 

Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств визначаються Кабінетом...


Статья 20. Оплата праці за контрактом 

Оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі чинного законодавства, умов колективного договору і пов'язана з виконанням умов контракту. 

Р о з д і л IV 

...


Статья 21. Права працівника на оплату праці 

Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. 

Розмір заробітної плати може бути нижчим...


Статья 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці 

Суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними...


Статья 23. Форми виплати заробітної плати 

Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і...


Статья 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної...


Статья 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою 

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. 

Забороняються відрахування із...


Статья 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати 

Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених законодавством. 

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може...


Статья 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати 

Порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, передбачених законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для обчислення пенсій середня заробітна плата...


Статья 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства 

У разі банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку зобов'язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю (роботу,...


Статья 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці 

При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими...


Статья 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці 

При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати...


Статья 31. Відомості про оплату праці працівника 

Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника. 


Статья 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці 

Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з законодавством про трудові спори. 


Статья 33. Індексація заробітної плати

{ Стаття 33 вводиться в дію з 1 липня 1996 року згідно з Постановою ВР N 49/96-ВР від 20.02.96 } 

В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна...


Статья 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати

{ Стаття 34 вводиться в дію з 1 січня 1997 року згідно з Постановою ВР N 49/96-ВР від 20.02.96 } 

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків...


Статья 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці 

Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах у межах наданих повноважень здійснюють: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці 

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.  

...