Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII ЗУ Про оренду державного та комунального майна - Закони України 2014

Про оренду державного та комунального майнаСтатья 1. Завдання Закону 

1. Цей Закон регулює:

організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить...


Статья 2. Оренда 

1. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. 

2. Державну політику у сфері оренди...


Статья 3. Правові засади оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності 

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими...


Статья 4. Об'єкти оренди 

1. Об'єктами оренди за цим Законом є:

цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з...


Статья 5. Орендодавці 

Орендодавцями є:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого...


Статья 6. Орендарі 

1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни...


Статья 7. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна 

1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 цього Закону, пропозиція може надходити від орендодавців,...


Статья 8. Порядок прийняття рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу 

1. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів...


Статья 9. Порядок укладення договору оренди 

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком ( z0346-13 ), що визначається Фондом...


Статья 10. Істотні умови договору оренди 

1. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

термін, на який укладається договір оренди;

орендна плата з...


Статья 11. Оцінка об'єкта оренди 

Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України ( 629-95-п ). 

Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент...


Статья 12. Момент укладення договору оренди 

1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

У разі укладення договору оренди цілісного майнового...


Статья 13. Передача об'єкта оренди 

1. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди. 

2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як...


Статья 14. Припинення діяльності підприємства, майно якого передано в оренду 

Припинення діяльності підприємства або його структурного підрозділу здійснюється шляхом його реорганізації через приєднання до орендаря, а структурного підрозділу - шляхом виділення з...


Статья 15. Правонаступництво у разі оренди 

Орендар стає правонаступником прав та обов'язків підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також правонаступником прав...


Статья 16. Гарантії прав працівників підприємств, що припинили свою діяльність 

Працівникам підприємств, структурних підрозділів, що припинили свою діяльність відповідно до статті 14 цього Закону, з якими орендар не уклав трудові договори, забезпечуються соціально-правові...


Статья 17. Термін договору оренди 

1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

{ Частина перша статті...


Статья 18. Основні обов'язки орендаря 

1. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в...


Статья 18-1. Ремонт об'єкта оренди 

1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором. 

2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться...


Статья 19. Орендна плата 

1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

{ Частина перша статті 19 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97;...


Статья 20. Форми орендної плати 

Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або...


Статья 21. Зміна розмірів орендної плати 

1. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. 

2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно...


Статья 22. Суборенда 

1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється. 

2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати,...


Статья 23. Право власності орендаря 

1. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно.

В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника.

{ Частина...


Статья 24. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди 

Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.

Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди орендодавцю, несе...


Статья 25. Приватизація об'єкта оренди 

Приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

У разі приватизації орендованих нежилих приміщень у будинку між новим власником та іншими співкористувачами...


Статья 26. Припинення договору оренди 

1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається. 

2. Договір оренди припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації об'єкта...


Статья 27. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди 

1. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах,...


Статья 28. Захист права орендаря на орендоване майно 

1. Орендареві забезпечується захист його права на майно, одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності. 

2. Орендар може...


Статья 29. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди 

За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами...


Статья 30. Відповідальність орендаря в разі його банкрутства 

У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України.  

{ Статтю 31 виключено на підставі Закону N...


Статья 32. Контроль за використанням майна, переданого в оренду 

Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику...