Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про органи самоорганізації населення від 11.07.2001 № 2625-III ЗУ Про органи самоорганізації населення - Закони України 2014

Про органи самоорганізації населенняСтатья 1. Мета Закону 

Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення. 


Статья 2. Основні терміни, використані в цьому Законі 

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення: 

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають...


Статья 3. Поняття органу самоорганізації населення 

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення. 

2. Органами...


Статья 4. Законодавство про органи самоорганізації населення 

1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів...


Статья 5. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення 

Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах: 

1) законності; 

2) гласності; 

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень...


Статья 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення 

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території. 

2....


Статья 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення 

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою. 

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища,...


Статья 8. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення 

1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за...


Статья 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою. 

2. Питання про створення органу...


Статья 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення 

1. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на...


Статья 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення 

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення. 


Статья 12. Положення про орган самоорганізації населення 

1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до...


Статья 13. Легалізація органу самоорганізації населення 

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. 

У разі реєстрації орган самоорганізації населення...


Статья 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення 

1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження: 

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів...


Статья 15. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради 

1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому...


Статья 16. Фінансова основа органу самоорганізації населення 

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є: 

кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її...


Статья 17. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення 

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління. 

Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень...


Статья 18. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення 

1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян. 

2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про...


Статья 19. Організація роботи органу самоорганізації населення 

1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. 

2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності,...


Статья 20. Рішення органу самоорганізації населення 

1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру. 

2. Рішення органу самоорганізації населення...


Статья 21. Правовий статус членів органу самоорганізації населення 

1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

2. За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього...


Статья 22. Повноваження керівника органу самоорганізації населення 

1. Керівник органу самоорганізації населення - особа, яка обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними...


Статья 23. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення 

1. Секретар органу самоорганізації населення: 

1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд; 

2) забезпечує...


Статья 24. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення 

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють: 

1) сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада та її...


Статья 25. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення 

1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі: 

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення)...


Статья 26. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення 

1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до цього Закону та його Положення. 

2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення фінансові...


Статья 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення 

1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність. 

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого...


Статья 28. Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства 

1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення та їх членів можуть бути оскаржені до відповідної ради або до суду. 

2. Прийняття органом самоорганізації населення...


Статья 29. Відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення 

Особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно з законом. 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон...