Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 30.06.1993 № 3341-XII ЗУ Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю - Закони України 2014

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюСтатья 1. Поняття організованої злочинності 

1. Під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань. 

2. Види та...


Статья 2. Мета боротьби з організованою злочинністю 

Метою боротьби з організованою злочинністю є: 

встановлення контролю над організованою злочинністю, її локалізація, нейтралізація та ліквідація; 

усунення причин і...


Статья 3. Завдання Закону 

Основними завданнями цього Закону є: 

створення загальних правових і організаційних засад у сфері боротьби з організованою злочинністю, сприяння її попередженню та...


Статья 4. Законодавство про боротьбу з організованою злочинністю 

1. Законодавство про боротьбу з організованою злочинністю базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і включає цей Закон, Кримінальний ( 2341-14 ) і Кримінальний процесуальний ( 4651-17 )...


Статья 5. Система органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю 

1. Систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, становлять: 

а) спеціально створені для боротьби з організованою злочинністю державні...


Статья 6. Основні напрями боротьби з організованою злочинністю 

Основними напрямами боротьби з організованою злочинністю є: 

створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з організованою...


Статья 7. Міжнародне співробітництво 

Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю грунтується на нормах міжнародного права і чинного законодавства України, міждержавних і міжурядових договорах,...


Статья 8. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України 

1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю здійснює координацію діяльності всіх державних органів, на які цим Законом покладено обов'язки здійснювати цю...


Статья 9. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України 

1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ...


Статья 10. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України 

1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України є Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального...


Статья 11. Компетенція спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і Служби безпеки України 

Межі компетенції спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України і Служби безпеки України визначаються на основі законів України "Про міліцію"...


Статья 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та їх співробітників 

1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України та їх співробітники мають права, передбачені законами України "Про міліцію" (...


Статья 13. Використання негласних співробітників 

1. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право, якщо інших...


Статья 14. Використання учасників організованих злочинних угруповань у боротьбі з організованою злочинністю 

1. Для здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю учасники організованих злочинних угруповань можуть залучатися до співробітництва в порядку, визначеному Законом України "Про...


Статья 15. Використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю 

1. У боротьбі з організованою злочинністю спеціальним підрозділам органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надається право використовувати спеціальні технічні засоби у випадках та...


Статья 16. Взаємодія органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України у питаннях боротьби з організованою злочинністю 

1. З метою забезпечення взаємодії органів прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до...


Статья 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з іншими державними органами 

1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головне управління по боротьбі з корупцією та...


Статья 18. Обов'язки державних органів, що мають контрольні повноваження 

1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна податкова служба, Державна контрольно-ревізійна служба, митні органи України, а також інші державні...


Статья 19. Інформаційне забезпечення боротьби з організованою злочинністю 

1. Для вирішення завдань боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право збирати, накопичувати і зберігати інформацію...


Статья 20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення 

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю є пріоритетним і здійснюється за рахунок державного бюджету. Розміри необхідних для цього коштів, у...


Статья 21. Науково-дослідне забезпечення боротьби з організованою злочинністю 

Для науково-дослідного забезпечення боротьби з організованою злочинністю створюється Міжвідомчий центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. 

РОЗДІЛ VII 

...


Статья 22. Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю 

1. Відносини, що виникають у сфері боротьби з організованою злочинністю між державними органами і фізичними та юридичними особами, будуються на принципах законності, справедливості та...


Статья 23. Контроль Верховної Ради України 

1. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю і витрачанням коштів, які виділяються на ці цілі, здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також...


Статья 24. Повноваження Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

1. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією здійснює: 

а) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією і...


Статья 25. Права Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 

1. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією має право: 

а) перевіряти виконання законів про боротьбу з корупцією і організованою...


Статья 26. Прокурорський нагляд 

1. Нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. 

2. Для здійснення...