Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про організацію формування та обігу кредитних історій від 23.06.2005 № 2704-IV ЗУ Про організацію формування та обігу кредитних історій - Закони України 2014

Про організацію формування та обігу кредитних історійСтатья 1. Мета Закону 

Метою цього Закону є врегулювання суспільних відносин, що виникають у сфері збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов'язань,...


Статья 2. Законодавство у сфері формування та обігу кредитних історій 

Відносини у сфері формування та обігу кредитних історій регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною...


Статья 3. Визначення термінів 

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 

бюро кредитних історій (далі - Бюро) - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання...


Статья 4. Принципи формування та доступу до інформації, яка складає кредитну історію 

Принципами формування та доступу до інформації, яка складає кредитну історію, є: 

забезпечення конституційних прав і свобод суб'єктів кредитних історій; 

адекватність...


Статья 5. Джерела формування кредитних історій 

1. Джерелами формування кредитних історій є: 

відомості, що надаються Користувачем до Бюро за письмовою згодою суб'єкта кредитної історії відповідно до цього Закону; 

...


Статья 6. Користувачі Бюро 

1. Користувачами Бюро можуть бути банки, небанківські фінансові установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з відстроченням платежу або надають майно в...


Статья 7. Інформація, що міститься в кредитній історії 

1. Кредитна історія містить таку інформацію: 

1) відомості, що ідентифікують особу: 

а) для фізичних осіб: 

прізвище, ім'я та по батькові; 

...


Статья 8. Інформація, яка не підлягає збору 

Бюро забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо: 

національності, расового та етнічного походження; 

політичних...


Статья 9. Порядок збирання інформації та формування кредитної історії 

1. Інформація для формування кредитної історії надається Користувачем до Бюро лише в разі наявності письмової згоди юридичної або фізичної особи, яка уклала кредитний правочин з...


Статья 10. Порядок зберігання та вилучення інформації, що складає кредитну історію 

1. Бюро вилучає з кредитної історії: 

1) інформацію, яка передбачена пунктом 2 частини першої статті 7, у разі відсутності кредитного правочину, Договору або визнання їх...


Статья 11. Підстави та порядок надання кредитного звіту 

1. Бюро надають інформацію з кредитних історій у формі кредитних звітів. Кредитні звіти містять усю інформацію з кредитної історії, якщо інші обсяги інформації не передбачені Положенням Бюро...


Статья 12. Захист інформації, що складає кредитну історію 

1. Бюро зобов'язане забезпечити захист інформації, що складає кредитну історію, згідно із законодавством України. 

2. Бюро не мають права доручати третім особам здійснювати...


Статья 13. Права суб'єктів кредитної історії 

1. Суб'єкт кредитної історії має право ознайомитися з інформацією, що міститься у його кредитній історії, а саме: 

1) кредитним звітом; 

2) інформацією з реєстру...


Статья 14. Бюро кредитних історій 

1. Бюро створюється у формі господарського товариства відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 

2. Засновниками Бюро можуть бути юридичні...


Статья 15. Діяльність Бюро 

1. Предметом діяльності Бюро є виключно ведення кредитних історій, а також здійснення іншої діяльності, що має на меті реалізацію положень цього Закону. 

2. У разі якщо Бюро...


Статья 16. Державне регулювання діяльності Бюро 

1. Державне регулювання діяльності Бюро здійснюється Уповноваженим органом відповідно до цього Закону. 

2. Уповноважений орган: 

1) приймає відповідно до вимог цього...


Статья 17. Професійні об'єднання Бюро 

1. Професійні об'єднання Бюро засновуються у формі асоціацій (спілок) на принципах добровільності та діють з метою захисту і представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних і...