Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про основи містобудування від 16.11.1992 № 2780-XII ЗУ Про основи містобудування - Закони України 2014

Про основи містобудуванняСтатья 1. Містобудування 

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по...


Статья 2. Головні напрями містобудівної діяльності 

Головними напрямами містобудівної діяльності є:

планування, забудова та інше використання територій; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від...


Статья 5. Основні вимоги до містобудівної діяльності 

При здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:

розробка містобудівної документації, проектів конкретних об'єктів згідно з вихідними даними на проектування, з...


Статья 6. Законодавство України про містобудування 

Законодавство України про містобудування складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, законів України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ), "Про...


Статья 7. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування 

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими...


Статья 8. Зміст державного регулювання у сфері містобудування 

Державне регулювання у сфері містобудування полягає в: 

плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; { Статтю 8 доповнено абзацом згідно із...


Статья 9. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері містобудування 

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері містобудування належить: 

визначення порядку здійснення державного контролю в містобудуванні; { Абзац другий частини першої...


Статья 10. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері містобудування 

До компетенції Автономної Республіки Крим у сфері містобудування належить: 

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування на території Автономної Республіки...


Статья 11. Компетенція обласних і районних рад у сфері містобудування 

До компетенції обласних і районних рад у сфері містобудування на їх території належить: 

визначення територій, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб...


Статья 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування 

До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування на відповідній території належить затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів...


Статья 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування 

До компетенції місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування належить прийняття рішень щодо: 

реалізації державної політики у сфері містобудування на відповідній...


Статья 14. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування 

До компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належать: 

визначення території для містобудівних потреб згідно з рішенням відповідної...


Статья 15. Компетенція уповноважених органів у сфері містобудування

{ Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування...


Статья 16. Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила

{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 } 

Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила встановлюють комплекс...


Статья 17. Містобудівна документація 

Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій. 

Містобудівна документація є основою...


Статья 18. Реалізація містобудівної документації 

Реалізація містобудівної документації полягає у впровадженні рішень відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування при...


Статья 19. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки територій при здійсненні планування і забудови територій 

При розробці та реалізації містобудівної документації суб'єкти містобудівної діяльності зобов'язані дотримуватись основних завдань та заходів щодо забезпечення сталого розвитку населених...


Статья 20. Регулювання земельних відносин у містобудуванні 

Регулювання земельних відносин у містобудуванні здійснюється відповідно до земельного законодавства. 


Статья 21. Визначення територій та використання земель для містобудівних потреб 

Визначення територій для містобудівних потреб здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації з урахуванням планів земельно-господарського устрою.

{ Частина перша...


Статья 24. Державний контроль у сфері містобудування 

Державний контроль у сфері містобудування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, органами...


Статья 25. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства 

Особи, винні у: 

недотриманні державних стандартів, норм і правил при проектуванні і будівництві; 

проектуванні об'єктів з порушенням затвердженої у встановленому...


Статья 26. Вирішення спорів з питань містобудування 

Спори з питань містобудування вирішуються радами у межах їх повноважень, а також судом відповідно до законодавства.

{ Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV (...


Статья 27. Міжнародне співробітництво у сфері містобудування 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань містобудування відповідно до законодавства України. 


Статья 28. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про містобудування, то...