Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей від 02.06.2005 № 2623-IV ЗУ Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей - Закони України 2014

Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітейСтатья 1. Законодавство України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Законодавство України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, законів України...


Статья 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

бездомність - соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї будь-якого житла, призначеного та...


Статья 3. Основні принципи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей ґрунтується на принципах: 

законності; 

демократизму; 

рівності; 

поваги до...


Статья 4. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України.

{ Частина перша статті 4...


Статья 5. Основні права та обов'язки бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Бездомні особи і безпритульні діти мають всі права і свободи, закріплені Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України. 

2. Бездомні особи і безпритульні діти зобов'язані...


Статья 6. Облік бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. З метою створення необхідних умов для забезпечення прав та свобод бездомних осіб і безпритульних дітей впроваджується їх облік. 

2. Облік бездомних осіб ведеться за місцем їх...


Статья 7. Суб'єкти, які ведуть облік бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Облік бездомних осіб за місцем їх проживання або місцем перебування ведеться відповідними закладами для бездомних осіб - центрами обліку, що створюються органами місцевого самоврядування та...


Статья 8. Поновлення та отримання документів, що посвідчують особу 

1. Бездомні особи, які не мають паспортного документа, звертаються для поновлення в установленому порядку документів, що посвідчують особу, до органів реєстрації за територіальним...


Статья 10. Освітні та просвітницькі заходи 

1. З метою запобігання бездомності і безпритульності в Україні в рамках відповідних програм проводяться освітні та просвітницькі заходи з інформуванням населення про норми законодавства з...


Статья 11. Запобігання безпритульності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

1. Держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного...


Статья 12. Захист прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо житлових приміщень 

1. Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. 

2. Неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час...


Статья 13. Запобігання бездомності осіб, які звільняються з установ виконання покарань 

1. Запобігання бездомності осіб, які звільняються з установ виконання покарань, здійснюється відповідно до цього Закону, Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ), Житлового кодексу...


Статья 14. Запобігання бездомності осіб похилого віку та інвалідів 

1. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень у сфері соціального забезпечення та соціального захисту населення проводять роботу щодо...


Статья 15. Запобігання бездомності осіб із груп ризику 

1. До груп ризику щодо втрати житла або права на його використання належать: 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа; 

...


Статья 16. Система реінтеграції бездомних осіб 

1. Система реінтеграції бездомних осіб - комплекс заходів для здійснення процесу повернення бездомних осіб до життя в суспільстві як повноправних його членів. 


Статья 17. Надання послуг бездомним особам 

1. Суб'єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, можуть надаватися такі послуги: тимчасовий притулок, соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні. 

2....


Статья 18. Суб'єкти, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб 

1. Суб’єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, є юридичні особи різних форм власності, фізичні особи, які здійснюють таку діяльність.

{ Частина перша статті 18 в редакції...


Статья 19. Заклади соціального захисту для бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Закладами соціального захисту для бездомних осіб є: 

будинок нічного перебування; 

центр реінтеграції бездомних осіб; 

соціальний готель; 

...


Статья 20. Будинок нічного перебування 

1. Будинок нічного перебування - заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження. 

2....


Статья 21. Центр реінтеграції бездомних осіб 

1. Центр реінтеграції бездомних осіб - заклад соціального захисту, діяльність якого спрямована на поступове повернення бездомної особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй...


Статья 22. Соціальний готель 

1. Соціальний готель - заклад соціального захисту для проживання бездомних осіб, який має у своєму складі окремі номери (кімнати). 

До соціального готелю приймаються бездомні...


Статья 23. Притулок для дітей служби у справах дітей 

1. Притулок для дітей служби у справах дітей - заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування в ньому дітей віком від 3 до 18 років. 


Статья 24. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

1. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які...


Статья 25. Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) 

1. Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) - заклад соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних...


Статья 26. Соціальний захист бездомних осіб похилого віку та інвалідів 

1. Бездомні особи похилого віку та інваліди за їх власним бажанням влаштовуються до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду). 

2....


Статья 27. Відповідальність за порушення законодавства про соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Особи, винні в порушенні законодавства про соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей, несуть відповідальність згідно із законами України. 


Статья 28. Оскарження рішень щодо надання послуг бездомним особам і безпритульним дітям 

1. Рішення, дії або бездіяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб та безпритульних...


Статья 29. Фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей 

1. Фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Додаткове фінансування...