Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності - Закони України 2014

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльностіСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні: 

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх...


Статья 2. Сфера дії цього Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що...


Статья 3. Основні принципи державного нагляду (контролю) 

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами: 

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і...


Статья 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) 

1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду...


Статья 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

{ Частини перша та друга статті 5 набирають чинності з 1 січня 2008 року. Додатково див. пункт 1 статті 22 цього Закону } 

1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або...


Статья 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) 

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу...


Статья 7. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю) 

1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід,...


Статья 8. Повноваження органу державного нагляду (контролю) 

1. Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право: 

вимагати від суб'єкта господарювання...


Статья 9. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю) 

За невиконання вимог законодавства, а також завдання неправомірними діями збитків суб'єкту господарювання орган державного нагляду (контролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно...


Статья 10. Права суб'єкта господарювання 

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право: 

вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог...


Статья 11. Обов'язки суб'єкта господарювання 

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов'язаний: 

допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного...


Статья 12. Відповідальність суб'єкта господарювання 

1. Невиконання приписів ( z0373-13 ), розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду...


Статья 13. Рішення про відбір зразків продукції 

1. Відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника згідно із законом. 

2. У рішенні...


Статья 14. Порядок відбору зразків продукції 

1. Відбір зразків продукції здійснюється посадовою особою органу державного нагляду (контролю) у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи і засвідчується актом...


Статья 15. Акт відбору зразків продукції 

1. За наслідками відбору зразків продукції посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт відбору зразків. 

Акт відбору зразків продукції складається у трьох...


Статья 16. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції 

1. Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю). 

2. У разі...


Статья 17. Рішення про призначення експертизи (випробування) 

1. Для з'ясування питань, пов'язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю), за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) або його заступника може призначатися експертиза...


Статья 18. Оскарження результатів експертизи (випробування) 

1. У разі незгоди з результатами експертизи (випробування) суб'єкт господарювання має право оскаржити їх у суді. 

2. Для проведення повторної експертизи (випробування) використовується...


Статья 19. Консультаційна підтримка суб'єктів господарювання 

Органи державного нагляду (контролю) на письмовий запит суб'єкта господарювання надають йому письмові консультації з питань здійснення державного нагляду (контролю) щодо вимог, додержання яких...


Статья 20. Громадський захист прав суб'єктів господарювання 

1. Громадські організації мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. 

2. Суб'єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх...


Статья 21. Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю) 

Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю). 

У разі...


Статья 22. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, за винятком частин першої та другої статті 5, які набирають чинності з 1 січня 2008 року. 

1-1. Установити, до...