Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 рокуСтатья 1. Загальні положення 

Основні засади державної аграрної політики спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграрного сектору національної економіки на період до 2015 року, системності та комплексності під час...


Статья 2. Мета державної аграрної політики 

Державна аграрна політика спрямована на досягнення таких стратегічних цілей: 

гарантування продовольчої безпеки держави; 

перетворення аграрного сектору на...


Статья 3. Основні пріоритети державної аграрної політики 

Основними пріоритетами державної аграрної політики є: 

забезпечення в сільськогосподарському виробництві за допомогою системи державних організаційно-правових заходів прибутку на...


Статья 4. Шляхи реалізації основних пріоритетів державної аграрної політики 

Шляхами реалізації основних пріоритетів державної аграрної політики є: 

1. Розвиток земельних відносин 

Розвиток земельних відносин здійснюватиметься шляхом...


Статья 5. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: 

підготувати та подати на...