Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні від 16.12.1993 № 3721-XII ЗУ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні - Закони України 2014

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в УкраїніСтатья 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку 

Держава гарантує кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги шляхом: 

...


Статья 2. Основи правового становища ветеранів праці та громадян похилого віку 

Законодавство України про соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку складається з цього Закону та інших актів законодавства України. 

Громадяни похилого віку...


Статья 3. Участь об'єднань ветеранів праці та громадян похилого віку в розробці та прийнятті рішень 

Об'єднання ветеранів праці та громадян похилого віку відповідно до їх статутів: 

беруть участь у виробленні рішень органів державної влади і управління, які безпосередньо...


Статья 4. Реалізація законодавства і цільових програм щодо проблем ветеранів праці та громадян похилого віку 

Забезпечення виконання цього Закону і цільових програм щодо проблем ветеранів праці та громадян похилого віку покладається на Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади і...


Статья 5. Міжнародні договори України 

Якщо міжнародним договором або угодою України встановлено більш високі вимоги щодо гарантій соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку, ніж ті, які передбачено цим Законом,...


Статья 6. Особи, які визнаються ветеранами праці 

Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років -...


Статья 7. Пільги ветеранам праці 

Ветеранам праці надаються такі пільги: 

1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем...


Статья 8. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

Особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави.

( Стаття 8 із змінами,...


Статья 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 

Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надаються такі пільги: 

1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за...


Статья 10. Особи, які визнаються громадянами похилого віку 

Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а також...


Статья 11. Реалізація громадянами похилого віку права на працю 

Громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами, яке додатково гарантується державними цільовими програмами зайнятості населення. { Частина перша статті 11 із...


Статья 12. Недійсність умов договорів про працю (контрактів, угод), які погіршують становище громадян похилого віку 

Умови договорів про працю (контрактів, угод) з громадянами похилого віку, включаючи також і їх працю в період проживання в установах соціального забезпечення, не можуть погіршувати становище...


Статья 13. Робочий час 

Для працівників похилого віку застосовується загальновстановлена тривалість робочого часу. 

На прохання працівників похилого віку власник або уповноважений ним орган може...


Статья 14. Охорона праці громадян похилого віку 

Підприємства, установи і організації зобов'язані постійно поліпшувати умови праці і виробничого середовища громадян похилого віку. 

Робоче місце громадянина похилого віку має бути...


Статья 15. Програми підготовки до виходу на пенсію за віком 

З метою забезпечення поступового переходу від трудової діяльності до її припинення на підприємствах, в установах, організаціях розробляються і реалізуються програми підготовки до виходу на...


Статья 16. Професійна переорієнтація і перепідготовка, працевлаштування осіб передпенсійного віку і громадян похилого віку 

Підприємства у необхідних випадках забезпечують професійну переорієнтацію і перепідготовку працівників передпенсійного і похилого віку, включаючи навчання за їх бажанням нових професій з...


Статья 17. Право на матеріальне забезпечення 

Громадяни похилого віку мають право на матеріальне забезпечення згідно з чинним законодавством. 

Це право гарантується виплатою пенсій, різних видів допомоги і наданням допомоги в...


Статья 18. Пенсія за віком 

Право на пенсію за віком має кожний громадянин похилого віку, який досяг пенсійного віку і має необхідний страховий стаж. Це право обумовлено трудовим внеском і не обмежується будь-якими...


Статья 19. Державна соціальна допомога 

Громадянам похилого віку, які не мають права на пенсію, за умов, визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ),...


Статья 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах 

Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи...


Статья 22. Допомога 

Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право на допомогу: 

у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в період роботи та необхідністю санаторно-курортного...


Статья 23. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і необхідністю санаторно-курортного лікування 

Працюючим громадянам похилого віку здійснюється виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності на загальних підставах з іншими працівниками незалежно від одержання пенсії. 

У...


Статья 24. Державна соціальна допомога на догляд самотнім громадянам похилого віку 

Самотнім громадянам похилого віку, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, призначається державна соціальна допомога на догляд у розмірі і порядку,...


Статья 25. Допомога особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку 

Особам, що здійснюють догляд за самотніми громадянами похилого віку, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, може виплачуватись щомісячна допомога в...


Статья 26. Забезпечення жилими приміщеннями 

Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право на житло, що включає право на одержання і постійне користування впорядкованим жилим приміщенням в будинках державного фонду, на...


Статья 27. Право на наближення житла до місця проживання рідних та близьких і на сприяння в обміні зайвої жилої площі на площу меншого розміру 

Громадянам похилого віку на їх прохання надається жиле приміщення, в тому числі в порядку обміну, наближене до місця проживання рідних та близьких, а також здійснюється обмін займаної ними...


Статья 28. Передача жилого приміщення у власність 

Жилі приміщення, які займають громадяни похилого віку, за їх бажанням передаються їм в особисту власність (приватизуються) безплатно в межах встановлених норм згідно з чинним...


Статья 29. Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва 

Громадяни похилого віку забезпечуються земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва, а також садівництва та городництва в розмірах та порядку, встановленому законодавством...


Статья 30. Звільнення від плати за землю та орендної плати за землю 

Самотні громадяни похилого віку, які мають у власності жилий будинок, звільняються повністю або частково від плати за землю або орендної плати за землю. Такі ж права мають громадяни похилого...


Статья 31. Сприяння активному довголіттю 

З метою сприяння активному довголіттю громадян похилого віку місцевими органами влади створюються умови для заняття фізкультурою, спортом, туризмом, надається можливість проведення дозвілля з...


Статья 32. Гарантії права на медичну допомогу 

Громадянам похилого віку гарантується безплатна кваліфікована медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних...


Статья 33. Санаторно-курортне лікування 

Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами користуються санаторно-курортним лікуванням. Порядок медичного відбору і направлення на санаторно-курортне лікування встановлюється...


Статья 34. Забезпечення протезною допомогою 

В необхідних випадках громадяни похилого віку забезпечуються протезами, слуховими апаратами, зубопротезуванням. 

Зазначені види протезної допомоги надаються їм безплатно або на...


Статья 35. Право на соціальне обслуговування 

Громадяни похилого віку мають право на соціальне обслуговування, яке включає надання різних послуг щодо підтримання їх життєдіяльності і соціальної активності. 

Порядок надання...


Статья 36. Право на соціальну допомогу вдома і в спеціальних установах 

Соціальну допомогу громадянам похилого віку, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, за їх бажанням може бути надано безпосередньо вдома або у відповідній установі...


Статья 37. Право на гідний рівень життя в установах, призначених для громадян похилого віку 

В установах, призначених для проживання громадян похилого віку, їм гарантується гідний рівень життя, надаються впорядковані приміщення, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам, достатнє...


Статья 38. Умови і порядок влаштування громадян похилого віку в стаціонарні установи 

Умови і порядок влаштування громадян похилого віку в стаціонарні установи встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Переважне право на влаштування в стаціонарні установи,...


Статья 39. Опіка і піклування 

Над самотніми громадянами похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду, для захисту їх особистих і майнових прав та інтересів встановлюється опіка або піклування. 

...


Статья 40. Житлово-комунальне обслуговування 

Місцеві ради, місцеві державні адміністрації, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання допомагають самотнім громадянам похилого віку в ремонті жилих...


Статья 41. Торговельне і побутове обслуговування 

Органи місцевого самоврядування зобов'язані здійснювати продаж товарів і побутове обслуговування громадян похилого віку в спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами. {...


Статья 42. Організація громадського харчування 

Для малозабезпечених громадян похилого віку за рішенням місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування може організовуватися безплатне харчування. 


Статья 43. Переважне право на встановлення телефону 

Самотні громадяни похилого віку мають переважне право на встановлення домашнього телефону. 


Статья 44. Соціально-культурне обслуговування 

Соціально-культурні установи у своїй діяльності повинні враховувати специфічні запити громадян похилого віку. 

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити громадянам...


Статья 45. Ритуальні послуги 

Ритуальні послуги у зв'язку з похованням самотніх громадян похилого віку здійснюються за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у встановленому...


Статья 46. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону 

Ветеранам праці видаються посвідчення про право на пільги та нагрудні знаки. 

Порядок виготовлення і видачі посвідчень та нагрудних знаків встановлюється Кабінетом Міністрів...


Статья 47. Обов'язки дітей щодо батьків похилого віку 

Діти зобов'язані піклуватися про батьків похилого віку, подавати їм допомогу і підтримку, в разі необхідності здійснювати догляд за ними. 

З дітей, які ухиляються від виконання...


Статья 48. Обов'язки і права трудових колективів щодо громадян похилого віку 

Трудові колективи зобов'язані створювати обстановку гуманного ставлення до громадян похилого віку, які працюють або працювали до виходу на пенсію в цих колективах, подавати всіляку допомогу...


Статья 49. Захист прав, свобод і законних інтересів громадян похилого віку 

Захист прав, свобод і законних інтересів громадян похилого віку забезпечується державою в судовому та іншому порядку, встановленому законом. 

Посадові особи та інші громадяни,...