Про особисте селянське господарствоСтатья 1. Поняття особистого селянського господарства 

Особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних...


Статья 2. Законодавство, що регулює відносини, пов'язані з веденням особистого селянського господарства 

Відносини, пов'язані з веденням особистого селянського господарства, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Земельним кодексом України ( 2768-14 ), Цивільним кодексом України (...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб, яким у встановленому законом порядку передано у власність або оренду земельні ділянки для ведення особистого селянського...


Статья 4. Облік особистих селянських господарств 

Особисті селянські господарства підлягають обліку. 

Облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування земельної ділянки в...


Статья 5. Земельні ділянки особистого селянського господарства 

Для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому...


Статья 6. Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства 

До майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать жилі будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання,...


Статья 7. Права та обов'язки членів особистого селянського господарства 

Члени особистого селянського господарства мають право: 

самостійно господарювати на землі; 

укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди, що не...


Статья 8. Зайнятість членів особистих селянських господарств 

Члени особистих селянських господарств є особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) належать до зайнятого населення...


Статья 9. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування членів особистих селянських господарств

{ Назва статті 9 в редакції Закону N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 } 

Члени особистих селянських господарств беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному...


Статья 10. Державна підтримка особистих селянських господарств 

Державна підтримка особистих селянських господарств здійснюється відповідно до загальнодержавних і регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому...


Статья 11. Припинення ведення особистого селянського господарства 

Ведення особистого селянського господарства припиняється в разі: 

рішення членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності; 

якщо не...


Статья 12. Вирішення спорів щодо ведення особистого селянського господарства 

Спори щодо ведення особистого селянського господарства можуть вирішуватись органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом або...


Статья 13. Відповідальність за порушення положень цього Закону 

Особи, винні в порушенні положень цього Закону, несуть відповідальність згідно із законами України. 


Статья 14. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить...