Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексуСтатья 1. Загальнодержавний статус Національної академії наук України та статус галузевих академій наук 

Національна академія наук України є вищою державною науковою організацією України, яка організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також координує проведення...


Статья 2. Правовий режим майнового комплексу Національної академії наук України та майнового комплексу галузевих академій наук 

Майновий комплекс Національної академії наук України та майновий комплекс галузевих академій наук складають усі матеріальні та нематеріальні активи (далі - об'єкти майнового комплексу), що...


Статья 3. Управління об'єктами майнового комплексу Національної академії наук України 

Національна академія наук України, здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу Національної академії наук України, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих...


Статья 4. Управління об'єктами майнового комплексу галузевих академій наук 

Галузеві академії наук, здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу галузевих академій наук, забезпечують реалізацію прав держави як власника цих об'єктів, ефективно їх...


Статья 5. Особливості відчуження об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук 

Об'єкти майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук використовуються відповідно до законодавства України, а також статуту Національної академії наук...


Статья 6. Відповідальність за порушення цього Закону 

Особи, що порушують вимоги цього Закону, підлягають кримінальній, адміністративній, дисциплінарній чи цивільно-правовій відповідальності згідно із законом. 


Статья 7. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, введені в дію до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не...