Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України від 18.05.2000 № 1741-III ЗУ Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони Ук - Закони України 2014

Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони УкраїниСтатья 1. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на підприємства, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - підприємства Міністерства оборони України), за винятком казенних підприємств...


Статья 2. Мета приватизації 

Приватизація підприємств Міністерства оборони України проводиться як виняток з метою поліпшення їх фінансово-економічного стану, залучення інвестицій і одержання додаткових коштів для...


Статья 3. Принципи приватизації 

Приватизація підприємств Міністерства оборони України здійснюється на основі таких принципів: 

пріоритет державних інтересів і додержання законності в процесі...


Статья 4. Об'єкт приватизації 

Об'єктом приватизації є акції, які належать державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони...


Статья 5. Суб'єкти приватизації 

Суб'єктами приватизації є: 

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва; 

Міністерство оборони України; 

покупці (їх...


Статья 6. Повноваження Міністерства оборони України в процесі приватизації 

Міністерство оборони України в процесі приватизації підприємств Міністерства оборони України у межах своєї компетенції: 

виконує повноваження засновника відкритих акціонерних...


Статья 7. Визначення підприємств, що підлягають корпоратизації та приватизації 

На підставі державної програми приватизації Міністерство оборони України за погодженням з Фондом державного майна України та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики...


Статья 8. Корпоратизація підприємств 

Корпоратизація підприємств Міністерства оборони України проводиться шляхом їх перетворення у відкриті акціонерні товариства. 

Засновником відкритих акціонерних товариств, що...


Статья 9. Комісії з корпоратизації 

Персональний склад комісії з корпоратизації підприємств Міністерства оборони України затверджується Міністерством оборони України за поданням керівника підприємства. 

До складу...


Статья 10. Прийняття рішення про створення відкритого акціонерного товариства 

Міністерство оборони України разом із Фондом державного майна України у тижневий строк розглядає та затверджує акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства Міністерства...


Статья 11. Правонаступництво за зобов'язаннями підприємства, що корпоратизується 

З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства активи та пасиви підприємства Міністерства оборони України, що корпоратизується, переходять до акціонерного товариства....


Статья 12. Порядок приватизації 

Після проведення корпоратизації підприємства Міністерства оборони України та прийняття рішення про його приватизацію Міністерство оборони України в місячний строк передає Фонду державного...


Статья 13. Розподіл коштів, одержаних від продажу акцій 

Кошти, одержані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств, розподіляються таким чином: 

98 відсотків зараховуються до Державного бюджету України та використовуються...


Статья 14. Спостережна рада відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації 

З метою захисту інтересів держави та акціонерів, здійснення контролю за діяльністю правлінь відкритих акціонерних товариств, створених в процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони...


Статья 15. Управління акціями, що належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних товариств 

Управління пакетами акцій, що належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, здійснюється...


Статья 16. Порядок використання прибутку відкритих акціонерних товариств 

Прибуток відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, за винятком частини прибутку (дивідендів), нарахованої на акції, що...


Статья 17. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України: 

у двомісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати та внести...