Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII ЗУ Про освіту - Закони України 2014

Про освітуСтатья 1. Законодавство України про освіту 

Законодавство України про освіту базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону, інших актів законодавства України. 


Статья 2. Завдання законодавства України про освіту 

Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України. 


Статья 3. Право громадян України на освіту 

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять,...


Статья 4. Державна політика в галузі освіти 

1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. 

2. Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою...


Статья 5. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів 

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в галузі освіти. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої...


Статья 6. Основні принципи освіти 

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної...


Статья 7. Мова освіти 

Мова освіти визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 7 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }


Статья 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах 

1. Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. 

2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних...


Статья 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації) 

Навчальні заклади в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім навчальних закладів, заснованих релігійними...


Статья 10. Управління освітою 

1. В Україні для управління освітою створюються система державних органів управління і органи громадського самоврядування. 

2. Органи управління освітою і громадського самоврядування...


Статья 11. Органи управління освітою 

До органів управління освітою в Україні належать: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; 

центральний орган виконавчої...


Статья 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади

{ Назва статті 12 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти: 

...


Статья 14. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти 

1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції:

встановлюють, не нижче визначених центральним...


Статья 15. Державні стандарти освіти 

1. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня...


Статья 16. Органи громадського самоврядування в освіті 

1. Органами громадського самоврядування в освіті є:

загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;

районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників,...


Статья 17. Самоврядування навчальних закладів 

Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на:

самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і...


Статья 18. Умови створення навчальних закладів 

1. Навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами...


Статья 19. Наукове і методичне забезпечення освіти 

Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, Національна Академія наук України, Національна академія...


Статья 20. Керівник навчального закладу 

1. Навчальний заклад очолює його керівник (завідуючий, директор, ректор, президент тощо). 

2. Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані...


Статья 21. Психологічна служба в системі освіти 

У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні...


Статья 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти 

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує...


Статья 23. Участь діячів науки, культури та представників інших сфер діяльності у навчально-виховній роботі 

Діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності за рішенням навчального закладу можуть брати участь у навчально-виховній роботі, керівництві учнівськими, студентськими об'єднаннями...


Статья 24. Організація медичного обслуговування у системі освіти 

Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами центрального...


Статья 25. Організація харчування в навчальних закладах 

Організація та відповідальність за харчування у державних навчальних закладах покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої...


Статья 26. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання 

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу. 


Статья 27. Документи про освіту 

Випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.

Зразки документів про освіту (...


Статья 28. Поняття системи освіти 

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та...


Статья 29. Структура освіти 

 Структура освіти включає:

 дошкільну освіту;

 загальну середню освіту;

 позашкільну освіту;

 професійно-технічну освіту;

 вищу освіту;

 післядипломну...


Статья 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні 

1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:

початкова загальна освіта;

базова загальна середня освіта;

повна загальна середня освіта;

професійно-технічна...


Статья 31. Наукові ступені 

1. Науковими ступенями є:

кандидат наук;

доктор наук. 

2. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів,...


Статья 32. Вчені звання 

1. Вченими званнями є:

старший науковий співробітник;

доцент;

професор. 

2. Вчені звання старший науковий співробітник, доцент, професор присвоюються на основі...


Статья 33. Дошкільна освіта 

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку,...


Статья 34. Дошкільні навчальні заклади 

Дошкільними навчальними закладами є: 

дошкільні навчальні заклади (ясла); 

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки); 

дошкільні навчальні заклади (дитячі садки); 

...


Статья 35. Загальна середня освіта 

1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської...


Статья 36. Середні навчальні заклади 

1. Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий - основна школа, що...


Статья 37. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації 

1. Для дітей, які не мають необхідних умов для виховання і навчання в сім'ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати. 

2. Для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування...


Статья 38. Позашкільна освіта 

1. Позашкільна освіта та виховання є частиною структури освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних...


Статья 39. Позашкільні навчальні заклади 

1. До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв,...


Статья 40. Професійно-технічна освіта 

1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх...


Статья 41. Професійно-технічні навчальні заклади

{ Назва статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 } 

1. До професійно-технічних навчальних закладів належать: 

професійно-технічне училище відповідного...


Статья 42. Вища освіта 

1. Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей,...


Статья 43. Вищі навчальні заклади 

1. Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші. 

2. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено...


Статья 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу 

1. Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу є:

підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних...


Статья 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти 

1. Наукова діяльність у системі вищої освіти включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Науково-дослідна робота є...


Статья 46. Автономія вищого навчального закладу 

1. Автономія може надаватися вищому навчальному закладу відповідно до рівня акредитації і передбачає права закладу на:

визначення змісту освіти;

визначення планів прийому...


Статья 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів) 

1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання...


Статья 48. Заклади післядипломної освіти 

1. До закладів післядипломної освіти належать:

академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;

підрозділи вищих...


Статья 49. Самоосвіта громадян 

Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, бібліотеки,...


Статья 50. Учасники навчально-виховного процесу 

Учасниками навчально-виховного процесу є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти; { Абзац другий статті...


Статья 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів 

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного...


Статья 52. Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів 

1. Обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:

додержання законодавства, моральних, етичних...


Статья 53. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів 

1. Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок місцевих...


Статья 54. Кадрове забезпечення сфери освіти 

1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові...


Статья 55. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників 

1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної...


Статья 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

забезпечувати умови для засвоєння...


Статья 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів 

1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

підвищення кваліфікації не рідше одного...


Статья 58. Заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників 

За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального...


Статья 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини 

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. 

3....


Статья 60. Права батьків 

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних...


Статья 61. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти 

1. Фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства,...


Статья 62. Фінансування наукових досліджень 

1. Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах системи освіти...


Статья 63. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти 

1. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло...


Статья 64. Міжнародне співробітництво у державній системі освіти 

1. Навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із...


Статья 65. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про освіту, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Розділ...


Статья 66. Відповідальність за порушення законодавства про освіту 

Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про освіту, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

Голова Верховної Ради Української РСР...