Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні від 12.07.2001 № 2658-III ЗУ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні - Закони України 2014

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в УкраїніСтатья 1. Сфера дії Закону 

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та...


Статья 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна, що не суперечать йому. Якщо міжнародними договорами,...


Статья 3. Оцінка майна та майнових прав 

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону...


Статья 4. Професійна оціночна діяльність 

Професійна оціночна діяльність (далі - оціночна діяльність) - діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень цього Закону, яка полягає в...


Статья 5. Суб'єкти оціночної діяльності 

Суб'єктами оціночної діяльності є: 

суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також...


Статья 6. Оцінювач 

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього...


Статья 7. Випадки проведення оцінки майна 

Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін. 

...


Статья 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна 

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках: 

проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом...


Статья 9. Методичне регулювання оцінки майна 

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна ( 1440-2003-п, 1442-2004-п,...


Статья 10. Підстави проведення оцінки майна 

Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної...


Статья 11. Договір на проведення оцінки майна 

Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною...


Статья 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) 

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно...


Статья 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) 

Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників...


Статья 14. Професійна підготовка оцінювачів 

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд державного...


Статья 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача 

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для...


Статья 16. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва 

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується Фондом державного майна України та формується з числа його представників,...


Статья 17. Державний реєстр оцінювачів 

Фонд державного майна України веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво. 

У Державному реєстрі оцінювачів зазначається така інформація про...


Статья 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (далі - сертифікат) є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру...


Статья 19. Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності 

Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного майна України. 

Для розгляду питання про видачу сертифіката суб'єкт господарювання подає до Фонду державного майна...


Статья 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності 

Сертифікат може бути анульовано Фондом державного майна України виключно з таких підстав: 

за наявності порушень вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки...


Статья 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності 

Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати. 

У Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності зазначається...


Статья 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності 

Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі...


Статья 24. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності 

Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України. 

Кабінет Міністрів України в питаннях оціночної...


Статья 25. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність 

Органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону в частині майна, майнових прав, що є у комунальній власності, в тому числі забезпечити єдність нормативно-правових...


Статья 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів 

Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус...


Статья 27. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів 

Всеукраїнські громадські організації фізичних осіб, які визнані оцінювачами відповідно до цього Закону, що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні...


Статья 28. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів 

Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності: 

контроль за виконанням положень (національних стандартів)...


Статья 29. Права оцінювачів 

Оцінювачі мають право: 

доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки; 

отримувати...


Статья 30. Права суб'єктів оціночної діяльності 

Суб'єкти оціночної діяльності мають право: 

доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки; 

...


Статья 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані: 

дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки...


Статья 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку, встановленому законами. 

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності -...


Статья 33. Вирішення спорів 

Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку. 

Розділ VII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня...