Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про оцінку земель від 11.12.2003 № 1378-IV ЗУ Про оцінку земель - Закони України 2014

Про оцінку земельСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: 

бонітування ґрунтів - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що...


Статья 2. Правове регулювання оцінки земель 

Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та...


Статья 3. Об'єкти оцінки земель 

Об'єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і...


Статья 4. Принципи проведення оцінки земель 

Оцінка земель проводиться на основі принципів: 

законності, додержання законів України, інших нормативно-правових актів у сфері оцінки земель; 

єдності...


Статья 5. Види оцінки земель 

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види: 

бонітування ґрунтів; 

економічна оцінка земель; 

грошова оцінка земельних...


Статья 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель 

Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є: 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також...


Статья 7. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та розробники технічної документації з оцінки земель 

Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне...


Статья 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок проводиться навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з...


Статья 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймає екзаменаційна комісія за письмовим поданням...


Статья 10. Права та обов'язки суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель 

Права та обов'язки суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель визначаються цим Законом, Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"...


Статья 11. Діяльність у сфері оцінки земель 

Діяльність у сфері оцінки земель включає: 

нормативно-методичне забезпечення оцінки земель; 

навчальну діяльність; 

реєстрацію у Державному реєстрі...


Статья 12. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель 

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних...


Статья 13. Обов'язкове проведення грошової оцінки земельних ділянок 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: 

визначення розміру земельного податку; 

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки...


Статья 14. Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Суб'єкти оціночної діяльності не можуть проводити експертну грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо: 

земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці, належать...


Статья 15. Підстави для проведення оцінки земель 

Підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого...


Статья 16. Порядок проведення бонітування ґрунтів 

Бонітування ґрунтів проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення та лісового...


Статья 17. Порядок проведення економічної оцінки земель 

Економічна оцінка земель проводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях сільськогосподарського призначення незалежно від форм...


Статья 18. Порядок проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм...


Статья 19. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів: 

капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних...


Статья 20. Документація з оцінки земель 

За результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, а за результатами проведення експертної...


Статья 21. Державна експертиза документації з оцінки земель 

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та...


Статья 22. Рецензування звітів з експертної оцінки земельних ділянок 

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню.

{ Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1808-IV ( 1808-15 ) від 17.06.2004, N...


Статья 23. Затвердження технічної документації з оцінки земель 

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів затверджується відповідною сільською,...


Статья 24. Фінансування робіт з оцінки земель 

Фінансування робіт з оцінки земель та земельних ділянок може проводитися за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів та інших...


Статья 25. Державне регулювання у сфері оцінки земель 

Державне регулювання у сфері оцінки земель полягає в забезпеченні об'єктивності та законності проведення оцінки земель, контролю у цій сфері, впровадження в практику оціночної діяльності...


Статья 26. Саморегулівні організації у сфері оцінки земель 

Порядок утворення та діяльність саморегулівних організацій у сфері оцінки земель визначаються законодавством про об'єднання громадян, а їх повноваження - Законом України "Про оцінку майна,...


Статья 27. Відповідальність за порушення законодавства у сфері оцінки земель 

Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері оцінки земель відповідно до закону. 


Статья 28. Вирішення спорів 

Спори між суб'єктами оціночної діяльності, пов'язані з оцінкою земель, вирішуються в судовому порядку. 

Розділ VI 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон...