Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI ЗУ Про оздоровлення та відпочинок дітей - Закони України 2014

Про оздоровлення та відпочинок дітейСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14...


Статья 2. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), законів України "Про охорону дитинства" (...


Статья 3. Основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах: 

рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок; 

визнання...


Статья 4. Система оздоровлення та відпочинку дітей 

До системи оздоровлення та відпочинку дітей належать: 

Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім’ї та...


Статья 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей { Назва статті 5 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

1. Державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, та...


Статья 6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 

1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, у межах своїх повноважень забезпечують: 

...


Статья 7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують: 

реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку...


Статья 8. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації 

1. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, здійснюють заходи з оздоровлення та...


Статья 9. Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей є складовою державних соціальних стандартів. 

2. Складовими державних соціальних стандартів оздоровлення та...


Статья 11. Страхування дітей на час їх перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

1. Страхування дітей під час перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до законодавства. 


Статья 12. Науково-методичне та інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері...


Статья 13. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 

1. Оздоровлення та відпочинок дітей може здійснюватися у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, сезонно, під час канікул, цілодобово, протягом дня. 

Діти віком...


Статья 14. Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

1. До дитячих закладів оздоровлення належать: 

дитячий заклад санаторного типу - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних...


Статья 15. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ...


Статья 16. Органи управління дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку очолює директор. 

2. Органом громадського самоврядування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку є загальні збори (конференція)...


Статья 17. Правила поведінки в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 

Порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу оздоровлення та відпочинку тягне за собою негайне відрахування дитини із закладу та відправлення до місця постійного проживання за...


Статья 18. Права дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку має право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі: 

відсутності путівки; 

невідповідності віку дитини встановленим...


Статья 19. Обов'язки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зобов'язаний: 

створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров'я, особистого майна, надання...


Статья 20. Матеріально-технічна база дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що має статус юридичної особи, володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. 

Для...


Статья 21. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності встановлюється на підставі типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та...


Статья 22. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до Бюджетного ( 2456-17 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів України, законів...


Статья 23. Порядок прийому дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Прийом дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється за наявності путівки. 

Путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку - документ, який...


Статья 24. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей 

Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, - дітей з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та...


Статья 25. Соціальна підтримка оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує державну програму оздоровлення та відпочинку дітей. 

2. Органи місцевого самоврядування розробляють і затверджують відповідні...


Статья 26. Платні послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом...


Статья 27. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном 

1. Координацію діяльності, пов'язаної з виїздом груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, контроль за її провадженням здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує...


Статья 28. Вимоги щодо прийняття дітей на оздоровлення та відпочинок 

1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують. 

2....


Статья 29. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку дітей 

1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать: діти; їхні батьки або особи, які їх заміняють; працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей; представники...


Статья 30. Права та обов'язки дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 

1. Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають право: 

на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини ( 995_021 ), на охорону...


Статья 31. Права та обов'язки батьків або інших законних представників 

1. Батьки або інші законні представники дітей мають право: 

ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, змістом...


Статья 32. Працівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

1. Призначення керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється засновниками (власниками) з числа осіб, які мають, як правило, вищу освіту за профілем (охорона здоров'я,...


Статья 33. Права, обов'язки та відповідальність працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

1. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за безпеку життя і здоров'я...


Статья 34. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

1. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкування, типу та форми власності закладів здійснюють: 

центральний орган...


Статья 35. Міжнародне співробітництво у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть укладати договори про співробітництво з відповідними органами, установами та організаціями...