Про пенсійне забезпеченняСтатья 1. Право громадян України на державне пенсійне забезпечення 

Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом. 

Іноземці та...


Статья 2. Види державних пенсій 

За цим Законом призначаються:

а) трудові пенсії: за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років.  

{ Пункт "б" статті 2 втратив чинність на підставі...


Статья 3. Особи, які мають право на трудову пенсію 

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цим Законом: 

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах,...


Статья 4. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та їх сімей 

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей встановлюються Законом України про...


Статья 5. Особи, які мають право на соціальну пенсію 

Право на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни на умовах, що визначаються цим Законом. 


Статья 6. Право вибору пенсії 

Особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором, за винятком пенсій інвалідам внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали...


Статья 7. Звернення за призначенням пенсії 

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію. 

При цьому пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того,...


Статья 8. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків 

Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.

{ Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2631-III ( 2631-14 ) від 11.07.2001 } 

Пенсійний...


Статья 9. Добровільне страхування додаткової пенсії 

Поряд з державним пенсійним забезпеченням трудящі мають право укладати договори добровільного страхування додаткової пенсії. Джерелом для виплати додаткової пенсії в системі Української...


Статья 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення 

Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України ( 497-2002-п ).

{ Стаття 10 в редакції Закону N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 }


Статья 11. Питання, що належать до відання Кабінету Міністрів України 

До відання Кабінету Міністрів України належать питання, пов'язані з реалізацією і додержанням гарантій, передбачених цим Законом. 

Розділ II. ТРУДОВІ ПЕНСІЇ 

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ 


Статья 12. Умови призначення пенсій за віком 

Право на пенсію за віком мають: 

чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; 

жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20...


Статья 13. Пенсії за віком на пільгових умовах 

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи: 

а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо...


Статья 14. Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії 

Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших...


Статья 15. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи 

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які...


Статья 16. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,...


Статья 17. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства 

Жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення...


Статья 18. Пенсії за віком окремим категоріям громадян 

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики мають право на пенсію за віком:

чоловіки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20...


Статья 19. Розміри пенсій за віком 

Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам...


Статья 20. Пенсії за віком при неповному стажі роботи 

Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 12), призначаються пенсії за віком при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу (стаття 68),...


Статья 21. Надбавки до пенсії за віком 

До пенсії за віком, у тому числі обчисленої в мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї...


Статья 22. Період, на який призначаються пенсії за віком 

Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану здоров'я. 

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ 


Статья 23. Умови призначення пенсій по інвалідності 

Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров'я, внаслідок:

а) трудового каліцтва або професійного...


Статья 24. Групи інвалідності 

Залежно від ступеня втрати здоров'я інваліди поділяються на три групи. 

Причини і групи інвалідності, а також час настання інвалідності встановлюються органами медико-соціальної...


Статья 25. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності 

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання (стаття 26) призначаються незалежно від стажу роботи. 

Пенсії по інвалідності внаслідок загального...


Статья 26. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання 

Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, стався (крім випадків протиправного діяння):

а) при виконанні...


Статья 27. Пенсії по інвалідності громадянам України - переселенцям з інших держав 

Громадянам України - переселенцям з інших держав, які не працювали в Україні, пенсії призначаються:

а) по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання -...


Статья 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються 

Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну...


Статья 29. Розміри пенсій по інвалідності 

Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах:

інвалідам I групи - 70 процентів;

інвалідам II групи - 60 процентів;

інвалідам III групи - 40 процентів заробітку...


Статья 30. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи 

Інвалідам внаслідок загального захворювання, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 25), призначається пенсія по інвалідності при неповному стажі роботи в...


Статья 31. Розміри пенсій по інвалідності особам, які навчаються 

Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, докторантам, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру,...


Статья 32. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами при виконанні громадянського обов'язку 

Особам (не зазначеним у пунктах "а" - "е" і "ж" статті 3), які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням дій по рятуванню людського...


Статья 33. Надбавки до пенсії по інвалідності 

До пенсії по інвалідності, в тому числі обчисленої в мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів...


Статья 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності 

Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності...


Статья 35. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні здоров'я 

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. 

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до...


Статья 36. Умови поновлення виплати пенсії при перервах в інвалідності 

Якщо інвалід не з'явився в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у призначений для цього строк, то виплата йому пенсії зупиняється, а в разі визнання його знову інвалідом...


Статья 37. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника 

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (стаття 38). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від...


Статья 38. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями 

Члени сім'ї померлого вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом...


Статья 39. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні 

Дітям - круглим сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсії в разі втрати годувальника виплачуються у повному розмірі. 

Іншим дітям, які перебувають на повному...


Статья 40. Право на пенсію в разі втрати годувальника усиновителів і усиновлених 

Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми. 

Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати...


Статья 41. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи, пасинка і падчірки 

Вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5 років. 

...


Статья 42. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при новому одруженні 

Пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера. 


Статья 43. Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію 

Сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи...


Статья 44. Розміри пенсій в разі втрати годувальника 

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 30 процентів заробітку годувальника (стаття 64), але не менше соціальної пенсії, встановленої...


Статья 45. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному стажі роботи 

Членам сім'ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок загального захворювання і не мав стажу, достатнього для призначення повної пенсії по інвалідності (стаття 25), призначається пенсія...


Статья 46. Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника без обмеження строком 

Сім'я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника, може звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після смерті або встановлення безвісної відсутності годувальника без обмеження...


Статья 47. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії 

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім'ї померлого вважається непрацездатним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли...


Статья 48. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії 

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія. 

На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо. 

Виділення...


Статья 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при зміні кількості членів сім'ї 

При зміні кількості членів сім'ї, забезпечуваних пенсією в разі втрати годувальника, пенсія відповідно збільшується або зменшується за кількістю членів сім'ї, які мають право на...


Статья 50. Порядок і строки встановлення інвалідності членам сім'ї 

На членів сім'ї, які є інвалідами, відповідно поширюються правила, викладені в статтях 24, 34, 35, частинах першій та другій статті 36 цього Закону. 

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ЗАГАЛЬНІ...


Статья 51. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років 

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає...


Статья 52. Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років 

Право на пенсію за вислугу років мають:

окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;

робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які...


Статья 53. Розміри пенсій за вислугу років 

Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам,...


Статья 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років 

Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і...


Статья 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу років 

Право на пенсію за вислугу років мають:

а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху...


Статья 56. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію 

До стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та...


Статья 57. Пільги по обчисленню стажу за час перебування на фронті 

Військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизанських загонах і з'єднаннях зараховується до...


Статья 58. Пільги по обчисленню стажу роботи реабілітованим громадянам 

Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях...


Статья 59. Пільги по обчисленню стажу за період Великої Вітчизняної війни 

Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної...


Статья 60. Пільги по обчисленню стажу за роботу в деяких медичних закладах 

Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах...


Статья 61. Порядок включення в стаж роботи окремих видів робіт 

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. 

Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей...


Статья 62. Порядок підтвердження стажу роботи 

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній ( 637-93-п )...


Статья 63. Умови зарахування до стажу роботи іноземним громадянам часу роботи за межами України 

Іноземним громадянам, а також їх сім'ям у тих випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи припадає на...


Статья 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного заробітку 

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей 65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за...


Статья 65. Загальний порядок визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсій 

Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи...


Статья 66. Види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій 

До заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР )...


Статья 67. Обчислення пенсій членам творчих спілок 

Членам творчих спілок та іншим особам, зазначеним у пункті "в" статті 3 цього Закону, пенсії обчислюються з авторського гонорару, що розраховується за державними ставками, за 24 останніх місяці...


Статья 68. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи 

Пенсії при неповному стажі роботи (статті 20, 30 і 45) призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажу. 

Обчислення пенсії провадиться таким чином: спочатку визначається відповідна...


Статья 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку 

Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за заявою...


Статья 70. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи 

Якщо пенсіонер, якому при неповному стажі призначено пенсію за віком або пенсію по інвалідності, пропрацював після призначення пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться...


Статья 71. Обчислення пенсій особам, які навчаються 

Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам при обчисленні пенсії за їх бажанням за період навчання замість заробітку може...


Статья 72. Обчислення заробітку за період роботи за межами України 

При обчисленні середньомісячного заробітку працівникам за роботу за межами України враховується заробітна плата, яку вони одержували перед виїздом (статті 64-67), або за їх вибором заробіток,...


Статья 73. Обчислення пенсій громадянам України - переселенцям з інших держав 

Пенсії громадянам України - переселенцям з інших держав, які не працювали в Україні, обчислюються з розрахунку середньомісячного заробітку працівників відповідної професії та кваліфікації в...


Статья 74. Обчислення пенсій сім'ям пенсіонерів 

Сім'ям пенсіонерів пенсії в разі втрати годувальника обчислюються з того ж заробітку, з якого обчислювалась пенсія годувальника. 

Сім'ям тих пенсіонерів, які мали право на перерахунок...


Статья 76. Члени сім'ї, на яких нараховуються надбавки до пенсій 

Надбавки до пенсій, встановлені для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, нараховуються на членів сім'ї, зазначених у статтях 37, 38, 40 і 41 цього...


Статья 77. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян 

Призначені пенсії підвищуються:

а) пенсії за віком інвалідам війни - на суму мінімального розміру пенсії по інвалідності, встановленого Законом України про пенсійне забезпечення...


Статья 78. Перерахунок пенсії у зв'язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її припиненням 

У тих випадках, коли після призначення пенсії пенсіонер у зв'язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її припиненням здобуває або втрачає право на надбавку на непрацездатних...


Статья 79. Визначення суми заробітку та розміру пенсії 

При обчисленні суми середньомісячного заробітку та встановленні розміру пенсії частина карбованця менше п'ятдесяти копійок не враховується, а п'ятдесят копійок і більше округлюється до...


Статья 80. Порядок звернення за призначенням пенсії 

Заява про призначення пенсії працюючим подається за місцем роботи, а непрацюючим - до зазначених у статті 81 цього Закону органів за місцем проживання заявника.

{ Стаття 80 із змінами,...


Статья 81. Органи, що призначають пенсії 

Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України.

{ Стаття 81 в редакції Закону N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 }


Статья 82. Строки розгляду документів про призначення пенсій 

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії (стаття 81), не пізніше 10 днів з дня їх надходження. 

Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із...


Статья 83. Строки призначення пенсій 

Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку:

а) пенсії за віком та по інвалідності призначаються з дня...


Статья 84. Строки перерахунку призначеної пенсії 

Перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків:

при виникненні права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо...


Статья 85. Виплата пенсій 

Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку) за місцем проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання.

{ Частина перша статті 85 із змінами,...


Статья 86. Виплата пенсій за довіреністю 

Пенсія може виплачуватись за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законодавством. 


Статья 87. Виплата пенсій за минулий час 

Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням за одержанням пенсії. 

Суми пенсії, не одержані своєчасно...


Статья 88. Виплата пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і дитячих будинках-інтернатах 

Особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а також...


Статья 89. Виплата пенсії за час позбавлення волі 

У разі позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах. 


Статья 90. Відрахування з пенсій 

Відрахування з пенсій можуть провадитися на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов,...


Статья 91. Виплата недоодержаної пенсії у зв'язку із смертю пенсіонера і виплата допомоги на поховання 

Суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, передаються членам його сім'ї, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини. { Частина перша...


Статья 92. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон 

Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються. 

Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців...


Статья 93. Громадяни, які мають право на соціальну пенсію 

Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим громадянам, крім інвалідів з дитинства, при відсутності права на трудову пенсію:

інвалідам I і II груп, у тому числі інвалідам з...


Статья 94. Розміри соціальних пенсій 

Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

а) 30 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років і не набули...


Статья 95. Право вибору соціальної пенсії або надбавки до трудової пенсії 

При наявності одночасного права на соціальну пенсію і надбавку на непрацездатних членів сім'ї до пенсії за віком або по інвалідності (статті 21 і 33) призначається за вибором того, хто...


Статья 96. Порядок призначення та виплати пенсій 

При призначенні та виплаті соціальних пенсій застосовуються відповідно статті 1, 80-91, 102-104 цього Закону. 

Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ


Статья 97. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів населення 

{ Дію статті 97 відновлено у зв'язку з втратою чинності Декрету N 7-92 на підставі Закону N 534/96-ВР від 21.11.96 } 

{ Дію статті 97 зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом N 7-92...


Статья 98. Перерахунок раніше призначених пенсій 

Перерахунок пенсії провадиться на підставі документів про вік, стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонером на час...


Статья 99. Заробіток, який враховується при перерахунку пенсій 

Перерахунок пенсій, призначених за раніше діючим законодавством, провадиться із середньомісячного заробітку за останніх 24 або будь-які 60 місяців перед призначенням пенсії, або перед введенням...


Статья 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону 

Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких...


Статья 101. Відповідальність за достовірність даних і документів, виданих для оформлення пенсії 

Органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, а також в необхідних випадках перевіряти обгрунтованість їх видачі.

...


Статья 102. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органи, що призначають пенсії про зміну умов, що впливають на виплату пенсій

{ Назва статті 102 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002 } 

Пенсіонери зобов'язані повідомляти органу, що призначає пенсії, про обставини, що...


Статья 103. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку 

Суми пенсії, над міру виплачені пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів...


Статья 104. Оскарження рішень органу, який призначає пенсії 

Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може бути подано до районної (міської) Ради народних депутатів або до районного (міського) народного суду.  

Голова Верховної Ради...