??????????? 2. Закона України Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні
Підтримка олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту за рік до початку кожних наступних Олімпійських та Паралімпійських ігор відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

Кошти, що призначені для підтримки олімпійського та паралімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна Паралімпійська". 

Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки. 

Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного Олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України. 

Другие статьи закона